Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 100/2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul libertății de circulație a persoanelor, din motivul aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006L0100

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2006/100/CE A CONSILIULUI
din 20 noiembrie 2006
de adaptare a anumitor directive din domeniul libertății de circulație
a persoanelor, din motivul aderării Bulgariei și României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de Aderare a Bulgariei și României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din Actul de Aderare, în cazul în care acte ale instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2004 și necesită adaptarea din motivul aderării iar adaptările necesare nu au fost prevăzute de Actul de Aderare sau anexele acestuia, actele necesare sunt adoptate de Consiliu, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2) Actul Final al conferinței în cursul căreia a fost întocmit Tratatul de aderare a indicat că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic asupra unui set de adaptări ale unor acte adoptate de instituții, care sunt necesare din motivul aderării, și a invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înaintea aderării, completate și actualizate, după caz, pentru a lua în considerare evoluția dreptului comunitar.

(3) Prin urmare, Directivele 92/51/CEE2, 77/249/CEE3, 98/5/CE4, 93/16/CEE5, 77/452/CEE6, 78/686/CEE7, 78/687/CEE8, 78/1026/CEE9, 80/154/CEE10, 85/433/CEE11, 85/384/CEE12 și 2005/36/CE13 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

2 JO L 209, 24.7.1992, p.25.

3 JO L 78, 26.3.1977, p. 17.

4 JO L 77, 14.3.1998, p. 36.

5 JO L 165, 7.7.1993, p. 1.

6 JO L 176, 15.7.1977, p. 1.

7 JO L 233, 24.8.1978, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...