Guvernul României

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România din 15.11.2000

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 28 noiembrie 2000.

În vigoare de la 28 noiembrie 2000 până la 05 noiembrie 2002, fiind abrogat prin Hotărâre 1164/2002 și înlocuit de Regulament 2002;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea, funcționarea, competențele, precum și dotarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, denumită în continuare comisie.

(2) Prezentul regulament stabilește, în condițiile legii, procedurile de retrocedare a imobilelor care au aparținut cultelor religioase din România și care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Organizarea, funcționarea și competențele comisiei

Art. 2. -

(1) Președintele comisiei este reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Culte, conform Hotărârii Guvernului nr. 97/2000 privind constituirea Comisiei speciale de retrocedare.

(2) Vicepreședintele comisiei va fi desemnat la prima ședință, prin votul majorității membrilor acesteia.

Art. 3. -

Comisia funcționează la sediul Secretariatului de Stat pentru Culte, situat în municipiul București, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sectorul 2.

Art. 4. -

(1) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de Secretariatul de Stat pentru Culte, care pune la dispoziție spațiul, personalul și serviciile administrative necesare în vederea bunei desfășurări a activității comisiei și secretariatului tehnic al acesteia.

(2) Componența, organizarea și atribuțiile secretariatului tehnic al comisiei vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

Art. 5. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament comisia va solicita cultelor religioase din România să îi prezinte cereri de retrocedare și documentația aferentă unui număr de cel mult 10 imobile pentru fiecare centru eparhial sau centru de cult, deținute de statul român sau de unitățile administrativ-teritoriale.

Art. 6. -

(1) După primirea cererilor și documentațiilor președintele comisiei sau, în lipsa acestuia, vicepreședintele fixează un termen în vederea analizării și soluționării cererilor cultelor religioase, depuse la secretariatul tehnic al comisiei.

(2) În vederea soluționării cererilor depuse comisia solicită toate actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calității de proprietar sau, după caz, pentru efectuarea de expertize ale căror costuri vor fi suportate de centrul eparhial sau de centrul de cult solicitant.

(3) La termenul fixat este invitat să participe un reprezentant al cultului religios respectiv, în vederea susținerii cererii de retrocedare în baza documentelor legale prezentate.

Art. 7. -

Comisia va lucra în ședință cu minimum 5 membri și decide cu majoritate de 4 voturi.

Art. 8. -

(1) Comisia își desfășoară lucrările ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreședintelui.

(2) Comisia dispune, printr-o decizie motivată, cu privire la cererea cultului religios respectiv.

(3) Forma și conținutul deciziei se stabilesc de comisie.

(4) În cazul în care retrocedarea unui imobil nu poate fi legal admisă cultul religios respectiv va putea înlocui cererea privind acel imobil cu altă cerere privind un alt imobil, fără a depăși numărul de 10 imobile.

Art. 9. -

(1) Decizia poate fi atacată în condițiile art. 2 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

(2) Hotărârea pronunțată de instanța de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000.

(3) Comisia este reprezentată în instanță prin persoane desemnate de Secretariatul de Stat pentru Culte.

Art. 10. -

Decizia comisiei sau, după caz, hotărârea judecătorească rămasă definitivă constituie titlu de proprietate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...