Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 111/2007 de înființare a Comitetului pentru Spațiul European de Cercetare
Număr celex: 32008D0111

Modificări (...)

În vigoare de la 14 februarie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 7 decembrie 2007
de înființare a Comitetului pentru Spațiul European de Cercetare
(2008/111/CE, Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Comitetul consultativ european pentru cercetare a fost instituit prin Decizia 2001/531/CE, Euratom a Comisiei(1) pentru a studia probleme generale legate de politica de cercetare.

(2) Având în vedere noile provocări în materie de cercetare, cartea verde a Comisiei intitulată "Spațiul European de Cercetare: perspective noi" (2) preconiza o reformă a Comitetului consultativ european pentru cercetare, în scopul de a consolida rolul acestuia în realizarea Spațiului European de Cercetare și pentru a-i flexibiliza și eficientiza funcționarea.

(3) Prin urmare, este necesar să se constituie un grup de experți în domeniul politicilor de cercetare și de dezvoltare tehnologică și să se definească misiunea și structura acestui grup.

(4) Grupul ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu privire la realizarea Spațiului European de Cercetare, ținând seama de obiectivele stabilite în cartea verde a Comisiei "Spațiul European de Cercetare: perspective noi".

(5) Grupul ar trebui să asiste Comisia în eforturile acesteia de atingere a obiectivelor specificate de Decizia 2006/970/Euratom a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activitățile de cercetare și de formare în domeniul nuclear (20072011)(3) și Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific "Cooperare" de punere în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)(4).

(6) Grupul ar trebui să fie compus din specialiști din comunitatea științifică, din industrie, din sectorul serviciilor și din rândul actorilor sociali.

(7) Ar trebui prevăzute reglementări privind divulgarea de informații de către membrii noului grup, fără a aduce atingere normelor privind securitatea anexate la Regulamentul de procedură al Comisiei prin Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom(5).

(8) Datele cu caracter personal ale membrilor grupului ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date(6).

(9) Este necesar să se stabilească durata de aplicare a prezentei decizii. Comisia va lua în considerare, la momentul potrivit, oportunitatea unei prelungiri.

(10) Decizia 2001/531/CE, Euratom ar trebui înlocuită cu prezenta decizie,

DECIDE:

___________

(1) JO L 192, 14.7.2001, p. 21.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...