Universul Juridic nr. 4/2018

Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia litigiilor cu profesioniștii
de Claudiu Daniel Falcan

17 aprilie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

I. Concurență neloială. Prestarea de servicii de întreținere și reparații la echipamentele fabricate de o societate, pentru care aceasta deține certificatele de omologare tehnică feroviară și brevet de invenții. Racolarea de personal cu atribuții tehnice cheie. Despăgubiri

Folosirea produsului asupra căruia reclamanta deținea brevet de invenție și certificate de omologare tehnică feroviară, în vederea obținerii agrementelor tehnice este contrară uzanțelor cinstite și principiului general al bunei credințe, producând pagube reclamantei.

Racolarea de personal cu atribuții tehnice cheie reprezintă un act de concurență neloială în condițiile în care s-a realizat prin răspândirea în rândul salariaților reclamantei a informației privind dispariția de pe piață a S.C. I. S.R.L.

În condițiile în care, în prezent, prin autorizația de furnizor feroviar, se atestă că pârâta are dreptul să furnizeze prestări de servicii feroviare critice, iar prin agrementele tehnice feroviare se atestă că are dreptul să repare instalațiile de încălzire electrică a trenurilor, acesteia nu-i poate fi interzis să înceteze prestările de servicii de întreținere și reparații la echipamentele fabricate de S.C. I. S.R.L., pentru care aceasta deține certificatele de omologare tehnică feroviară și brevetul de invenții.

În lipsa motivării necesității luării acestei măsuri și față de domeniul restrâns în care își desfășoară activitatea cele două societăți, nu se impune publicarea hotărârii în trei ziare naționale, cu atât mai mult cu cât pârâtei nu-i poate fi interzis să înceteze prestările de servicii de întreținere și reparații la echipamentele fabricate de S.C. I. S.R.L.

Prin sentința nr. 399 din data de 8 noiembrie 2016, pronunțată de Tribunalul Dolj - Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 457/63/2015, s-a admis în parte acțiunea formulată de reclamanta S.C. I. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta S.C. R. S.A. A fost obligată pârâta la încetarea faptelor de concurență neloială, respectiv încetarea prestării de servicii de întreținere și reparații la echipamentele fabricate de S.C. I. S.R.L., pentru care aceasta deține certificatele de omologare tehnică feroviară seria OT nr. 414/2006, seria OT nr. 416/2006, seria OT nr. 361/2001, seria OT nr. 014/2005, seria OT nr. 362/2001 și brevetul de invenții 120830 din 30.01.2007. A fost obligată pârâta la plata sumei de 248.320 lei despăgubiri și la plata sumei de 14.850,4 lei cheltuieli de judecată. S-a respins cererea de publicare a dispozitivului sentinței.

Potrivit brevetului nr. 120830 din 30.01.2007, reclamanta S.C. I. S.R.L. deține brevetul de invenție asupra instalației pentru alimentarea sistemului de încălzire electrică și climatizare a vagoanelor de pasageri de la generatorul de tracțiune al unei locomotive diesel electrice.

Conform agrementului tehnic feroviar seria AT nr. 735/2013 și nr. 736/2013, valabil până la data de 21.07.2014, S.C. I. S.R.L. a obținut aptitudinea de a efectua serviciul de întreținere și reparații echipamente de comandă de pe vehiculele feroviare.

Potrivit certificatelor de omologare tehnică feroviară, produsele feroviare critice: echipament de protecție, semnalizare, afișare și înregistrare; controler tracțiune cu program adaptabil și echipament de protecție și semnalizare; choopper invertor pentru încălzire tren și modul convertor servicii auxiliare locomotive electrice, sunt fabricate de S.C. I. S.R.L. și sunt omologate pentru a fi utilizate în domeniul transportului feroviar.

Conform raportului de expertiză contabilă, suma cheltuielilor de cercetare-dezvoltare pentru crearea produsului industrial și suma cheltuielilor pentru obținerea brevetului de invenție nr. 120830 este de 245.540 lei. Cheltuielile efectuate pentru crearea și îmbunătățirea echipamentelor electronice care echipează locomotivele, începând de la data concepției și până la obținerea certificatului de omologare tip sunt în cuantum de 476.502,58 lei.

Potrivit autorizației nr. 5758 din data de 11.03.2013, S.C. R. S.A. are dreptul să furnizeze, în calitate de furnizor feroviar, următoarele servicii feroviare critice: proiectare și fabricare material rulant; întreținere, reparații și modernizări pentru locomotive electrice, locomotive diesel, automotoare, rame electrice și manuale CF; fabricare și reparare piese de schimb și subansambluri pentru material rulant.

Potrivit acordului de subcontractare încheiat la data de 26.07.2013, avându-se în vedere intenția pârâtei de a participa la procedura de achiziții publice organizată de SNTFC C. C. S.A., pârâta și-a asumat obligația ca, în situația declarării câștigătoare a ofertei sale, să încheie contract de prestări servicii specifice cu S.C. I. S.R.L., în calitate de subcontractant, având ca obiect efectuarea de reparații.

Ulterior, la data de 04.11.2013, între SNTFC "C.C." S.A. și pârâtă a fost încheiat contractul nr. 332, pentru un număr de 4 locomotive, iar la data de 24.02.2014 a fost încheiat contractul nr. 45 având același obiect. Pentru patru locomotive serviciile de reparații au fost realizate împreună cu reclamanta, iar pentru alte patru au fost efectuate numai de S.C. R. S.A., iar pierderea suferită de S.C. I. S.R.L., ca urmare a eliminării acesteia de la efectuarea serviciilor de reparații este de 62.080 lei pentru fiecare locomotivă.

După încheierea contractului cu SNTFC C. C. S.A. și acordului de subcontractare cu reclamanta, pârâta a solicitat AFER eliberarea agrementului tehnic feroviar pentru reparația instalațiilor de încălzire electrică a trenurilor, cât și pentru reparația instalației ce echipează locomotivele, iar la data de 20.03.2014, respectiv 25.03.2014, AFER a eliberat cele două agremente tehnice feroviare.

În luna ianuarie 2014, mai mulți angajați ai reclamantei, printre care și directorul tehnic, și-au dat demisia, ca urmare a demersurilor inițiate de pârâtă, care a susținut că "I. se va închide", aceștia fiind ulterior angajați la S.C. R. S.A.

Pentru obținerea agrementului tehnic feroviar pentru reparația instalațiilor de încălzire electrică a trenurilor cât și pentru reparația instalației ce echipează locomotivele, pârâta a depus la AFER memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic, iar pentru întocmirea acestuia a folosit instalațiile de încălzire ce erau montate pe locomotivele pentru care încheiase contracte de reparații cu SNTFC C. C. S.A.

Faptele pârâtei de a folosi în vederea obținerii agrementelor tehnice, produsul asupra căruia reclamanta deținea brevet de invenție și certificate de omologare tehnică feroviară, respectiv pentru a întocmi documentația necesară conform art. 8 lit. e) din Norma din 13.04.2000 privind acordarea de agremente tehnice feroviare în transportul feroviar și cu metroul, cât și răspândirea în rândul salariaților reclamantei a informației privind dispariția de pe piață a societății reclamante s-a reținut că sunt fapte contrare uzanțelor cinstite și principiului general al bunei credințe, care a produs pagube reclamantei. În consecință, pârâta fost obligată să înceteze faptele de concurență neloială.

Având în vedere că, ulterior obținerii agrementelor, pârâta a efectuat servicii de reparații pentru un număr de patru locomotive, fără participarea reclamantei, instanța a obligat pârâta la plata sumei de 248.320 lei despăgubiri (62.080 lei x 4 locomotive).

Instanța a reținut că, deși reclamanta a solicitat publicarea dispozitivului în trei ziare naționale, pe cheltuiala pârâtei, nu a motivat însă necesitatea luării acestei măsuri. Având în vedere faptele de concurență neloială reținute și domeniul restrâns în care cele două societăți desfășoară activități, instanța a apreciat că nu se impune publicarea hotărârii în presă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...