Comisia Comunităților Europene

Directiva privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (versiune codificată)
Număr celex: 32008L0005

Modificări (...)

În vigoare de la 31 ianuarie 2008 până la 12 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2008/5/CE A COMISIEI
din 30 ianuarie 2008
privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor
mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 2000/13/CE
a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță
pentru SEE) (versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare destinate consumatorului final, precum și la publicitatea făcută în privința lor(1), în special articolul 4 alineatul (2),

având în vedere Directiva 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare(2), în special articolul 6,

întrucât:

(1) Directiva 94/54/CE a Comisiei din 18 noiembrie 1994 privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 79/112/CEE a Consiliului(3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial(4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2) Pentru a asigura o informare adecvată a consumatorilor, este necesar să se prevadă, pentru anumite produse alimentare, mențiuni obligatorii suplimentare față de cele prevăzute în articolul 3 din Directiva 2000/13/CE.

(3) În special, gazele de ambalare utilizate pentru împachetarea unor produse alimentare nu ar trebui să fie considerate ingrediente în sensul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2000/13/CE și nu ar trebui deci să figureze pe etichetă în lista ingredientelor.

(4) Cu toate acestea, consumatorul trebuie să fie informat cu privire la utilizarea acestor gaze în măsura în care o astfel de informație îi permite să înțeleagă din ce cauză produsul pe care îl cumpără are o perioadă de garanție mai mare decât produse similare ambalate diferit.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...