Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16 aprilie 2018.

În vigoare de la 16 aprilie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 29 martie 2018, h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Se aprobă publicarea Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 bis.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Dan Manolescu

București, 29 martie 2018.

Nr. 4.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...