Prim-ministru

Decizia nr. 176/2018 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selecție a membrilor Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 aprilie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Adresa nr. 36.080/MDRAP/2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/5.843/A.I.L. din 29.03.2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. -

Anexa "Criteriile de selecție a membrilor Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație" la Decizia prim-ministrului nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selecție a membrilor Consiliului de coordonare care funcționează pe lângă Institutul Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 23 mai 2017, se modifică după cum urmează:

1. La secțiunea I punctul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) curriculum vitae semnat, în format Europass, al persoanei nominalizate din care să rezulte experiența în formare profesională sau în managementul funcției publice;".

2. La secțiunea a II-a litera B punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) curriculum vitae semnat, în format Europass, al persoanei nominalizate din care să rezulte experiența în formare profesională sau în managementul funcției publice;".

3. La secțiunea a II-a litera B punctul 4, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

"

a) experiență în domeniul formării profesionale sau managementul funcției publice (sub 3 ani - 0 puncte, între 3 ani și 4 ani - 1 punct, între 5 ani și 6 ani - 2 puncte, între 7 ani și 8 ani - 3 puncte, între 9 ani și 10 ani - 4 puncte, peste 10 ani - 5 puncte);

b) expertiză în domeniul formării profesionale sau managementul funcției publice, dovedită prin articole, cărți publicate, cursuri derulate în calitate de formator/lector/profesor (1 articol sau 1 curs - 1 punct, 3 articole sau 2 cursuri - 2 puncte, 4 articole sau 1 carte sau 3 cursuri - 3 puncte, 5 articole sau 2 cărți sau 4 cursuri - 4 puncte, peste 6 articole sau 3 cărți sau 5 cursuri - 5 puncte)."

4. La secțiunea a II-a litera B, punctul 6 va avea următorul cuprins:

"

6. În cazul în care două sau mai multe candidaturi obțin același punctaj va fi selectată candidatura care a obținut punctajul cel mai mare la criteriul «experiență în domeniul formării profesionale sau managementul funcției publice»."

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ioana-Andreea Lambru

București, 13 aprilie 2018.

Nr. 176.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...