Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN

Ordinul nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 2000 până la 24 iunie 2018, fiind abrogat prin Ordin 752/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,

în temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată,

în baza art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, cu modificările și completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele fundamentale de securitate radiologică, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior.

Art. 2. -

Direcția generală centrale nuclearoelectrice și ciclul combustibil, Direcția generală aplicații radiații ionizante, Direcția generală supravegherea radioactivității mediului și Direcția generală dezvoltare și resurse din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1-86, 107-120 și 122 din Normele republicane de securitate nucleară - Norme de radioprotecție, aprobate prin Ordinul comun al președintelui Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară, ministrului sănătății și președintelui Consiliului Național al Apelor nr. 122/133/26/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 24 mai 1976.

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
Dan Cutoiu

București, 24 ianuarie 2000.

Nr. 14.

ANEXĂ

NORME FUNDAMENTALE
DE SECURITATE RADIOLOGICĂ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...