Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP")
Număr celex: 32007R1234

Modificări (1), Referințe (61)

În vigoare de la 23 noiembrie 2007 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI
din 22 octombrie 2007
de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind
dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole
("Regulamentul unic OCP")

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Funcționarea și dezvoltarea pieței comune a produselor agricole ar trebui însoțite de stabilirea unei politici agricole comune (denumite în continuare "PAC") pentru a include, în special, organizarea comună a piețelor agricole (denumită în continuare "OCP") care poate adopta diverse forme în funcție de produs, în conformitate cu articolul 34 din tratat.

(2) De la introducerea PAC, Consiliul a înființat 21 de OCP pentru diferite produse sau grupuri de produse, fiecare fiind reglementată printr-un regulament de bază specific al Consiliului:

- Regulamentul (CEE) nr. 234/68 al Consiliului din 27 februarie 1968 de stabilire a organizării comune a pieței în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură(2);

- Regulamentul (CEE) nr. 827/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind organizarea comună a piețelor pentru anumite produse enumerate în anexa II din tratat(3);

- Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de porc(4);

- Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieței în sectorul ouălor(5);

- Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de pasăre(6);

- Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieței în sectorul tutunului brut(7);

- Regulamentul (CEE) nr. 404/93 al Consiliului din 13 februarie 1993 privind organizarea comună a pieței în sectorul bananelor(8);

- Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor(9);

___________

(1) Aviz din 24 mai 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2) JO L 55, 2.3.1968, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...