Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 96/2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a mărfurilor, ca urmare a aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006L0096

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2006/96/CE A CONSILIULUI
din 20 noiembrie 2006
de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a
mărfurilor, ca urmare a aderării Bulgariei și României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, atunci când actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie adaptate ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în Actul de aderare sau în anexele la acesta, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2) Actul Final al conferinței în cursul căreia a fost elaborat Tratatul de aderare a arătat că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la o serie de adaptări, necesare ca urmare a aderării, care trebuie să fie aduse actelor adoptate de instituții, și a invitat Consiliul și Comisia să adopte înainte de aderare aceste adaptări, completate și actualizate, după caz, pentru a ține seama de evoluția legislației Uniunii.

(3) Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Directivelor 69/493/CEE2, 70/156/CEE3, 70/157/CEE4, 70/220/CEE5, 70/221/CEE6, 70/388/CEE7, 71/127/CEE8, 71/316/CEE9, 71/320/CEE10, 71/347/CEE11, 72/245/CEE12, 74/61/CEE13, 74/408/CEE14, 74/483/CEE15, 75/322/CEE16, 76/114/CEE17, 76/757/CEE18, 76/758/CEE19, 76/759/CEE20, 76/760/CEE21, 76/761/CEE22, 76/762/CEE23, 76/767/CEE24, 77/536/CEE25, 77/538/CEE26, 77/539/CEE27, 77/540/CEE28, 77/541/CEE29, 78/318/CEE30, 78/764/CEE31, 78/932/CEE32, 79/622/CEE33, 86/298/CEE34, 87/402/CEE35, 89/173/CEE36, 91/226/CEE37, 94/11/CE38, 94/20/CE39, 95/28/CE40, 96/74/CE41, 98/34/CE42, 1999/45/CE43, 2000/25/CE44, 2000/40/CE45, 2001/56/CE46, 2001/85/CE47, 2002/24/CE48, 2003/37/CE49, 2003/97/CE50, 2004/22/CE51 și 2005/66/CE52,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

2 JO L 326, 29.12.1969, p. 36.

3 JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

4 JO L 42, 23.2.1970, p. 16.

5 JO L 76, 6.4.1970, p. 1.

6 JO L 76, 6.4.1970, p. 23.

7 JO L 176, 10.8.1970, p. 12.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...