Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1731/2018 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice și pentru stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 03 aprilie 2018.

În vigoare de la 03 aprilie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

La articolul 1 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Ordonatorii principali de credite și instituțiile publice și serviciile publice din subordinea acestora, pentru care data stabilită pentru plata salariilor cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, efectuează plata salariilor în ziua lucrătoare anterioară acesteia, cu condiția încadrării în perioada prevăzută la alin. (1)."

Art. II. -

Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite înscriși în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin achită în luna aprilie 2018 salariile aferente lunii martie 2018 la data stabilită în aceasta.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 2 aprilie 2018.

Nr. 1.731.

ANEXĂ

LISTA
eșalonării pe zile a plății salariilor ordonatorilor principali de credite și instituțiilor publice subordonate

Cod în profil departamental Denumirea ordonatorului principal de credite Data plății salariilor
7 Curtea de Conturi 5
8 Consiliul Concurenței 5
13 Secretariatul General al Guvernului 5
16 Ministerul Finanțelor Publice 5
17 Ministerul Justiției 5
21 Ministerul Tineretului și Sportului 5
23 Ministerul Mediului 5
24 Ministerul Transporturilor 5
26 Ministerul Sănătății 5
28 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 5
29 Ministerul Public 5
31 Serviciul Român de Informații 5
33 Serviciul de Protecție și Pază 5
35 Ministerul Economiei 5
36 Ministerul Energiei 5
39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 5
40 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 5
42 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 5
43 Agenția Națională de Presă AGERPRES 5
44 Institutul Cultural Român 5
47 Consiliul Superior al Magistraturii 5
48 Autoritatea Electorală Permanentă 5
49 Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social 5
50 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 5
52 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 5
53 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 5
55 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 5
56 Academia Oamenilor de Știință din România 5
59 Ministerul Turismului 5
60 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 5
62 Ministerul Apelor și Pădurilor 5
63 Ministerul pentru Relația cu Parlamentul 5
64 Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 5
3 Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate 5
4 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 5

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...