Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1150/2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților
Număr celex: 32000R1150

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 31 mai 2000 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE EURATOM) nr. 1150/2000
din 22 mai 2000
privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE Euratom referitoare
la sistemul resurselor proprii ale Comunităților

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 279,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 183,

având în vedere Decizia Consiliului 94/728/CE Euratom din 31 octombrie 1994 privind sistemul resurselor proprii ale Comunităților1, în special art. 8 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Curții de Conturi3,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CE,Euratom) nr. 1552/89 din 29 mai 1989, de punere în aplicare a Deciziei 88/376/CEE Euratom privind resursele proprii ale Comunităților4, a fost frecvent și substanțial modificat5. Prin urmare, din motive de claritate și organizare regulamentul menționat trebuie codificat.

(2) Comunitatea trebuie să dispună de resursele proprii la care se referă art. 2 din Decizia 94/728/CE Euratom în cele mai bune condiții. În acest sens, trebuie stabilite acorduri pentru ca statele să pună la dispoziția Comisiei resursele proprii alocate Comunităților.

(3) resursele proprii tradiționale sunt colectate de statele membre în conformitate cu dispozițiile legislative, administrative și de reglementare care, la nevoie, sunt adaptate cerințelor reglementărilor comunitare. Comisia trebuie să monitorizeze aceste adaptări și să facă propuneri, dacă este cazul.

(4) Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliu, au adoptat Rezoluția din 13 noiembrie 1991 cu privire la protecția intereselor financiare ale Comunității6.

(5) Trebuie definit conceptul constatării și precizate condițiile în care se realizează obligația de constatare cu privire la resursele proprii la care se referă art. 2 alin. (1) lit. (a) și (b) din Decizia 94/728/CE Euratom.

(6) În legătură cu resursele proprii ce provin din taxele pe zahăr care trebuie recuperate în exercițiul bugetar corespunzător anului comercializării la care se referă cheltuiala, trebuie să se prevadă că statele membre pun la dispoziția Comisiei resursele provenind din taxele pe zahăr în cursul exercițiului bugetar în care acestea au fost constatate.

(7) Este necesar să se amelioreze transparența sistemului resurselor proprii, precum și informarea autorității bugetare.

(8) Statele membre trebuie să țină la dispoziția Comisiei și, dacă este cazul, să îi prezinte documentele și informațiile necesare exercitării competențelor sale în domeniul resurselor proprii ale Comunităților.

(9) Administrațiile naționale care au răspunderea colectării resurselor proprii trebuie să țină în permanență la dispoziția Comisiei dovezile acestor colectări.

(10) Sistemul de informare a Comisiei de către statele membre are rolul de a permite urmărirea acțiunilor acestora din urmă privind colectarea resurselor proprii, în special în caz de fraudă și nereguli.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...