Revista Romana de Drept Privat nr. 6/2016

Lost in translation... Despre natura juridică a obștii de moșneni
de Virginia Duminecă

29 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Virginia Duminecă(1)

Judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție

Doctorand Sociologie, Școala Națională de Științe Politice și Administrative

Lost in translation... Sur la nature juridique de l’"obște de moșneni"

Résumé

Le présent article suit l’institution de l’obște (à l’origine, la communauté des gens libres ayant comme occupation principale l’agriculture), tout le longue de ses transformations fonctionnelles et normatives en lien étroit avec la succession des formes d’utilisation des terrains sur le territoire de notre pays. La brève incursion dans l’histoire de l’obște, ainsi que l’organisation actuelle des deux pareilles institutions constitue la prémisse de la discussion sur la nature juridique d’obște.

Nous allons démontrer que, dans le système de droit roumain, une foisle Code civil adopté, les obștes ont devenu des personnes morales, et la propriété commune reconnue antérieurement aux membres est transformée dans la propriété individuelle de ces nouveaux sujets de droit. La situation reste inchangée après l’adoption de la Loi no. 1/2000, mais la littérature et la pratique judiciaire, ainsi que la perception publique ont maintenu l’idée de la propriété commune sur les terrains forestiers même un siècle plus tard.

A la différence de l’obște historique, dans laquelle la maitrise sur le terrain était inclue dans un complexe unitaire et interdépendant de relations sociales, économiques et de droit coutumier, qui constituaient le mécanisme de fonctionnement de la communauté du village tout entière, à présent, le cadre légal limite l’obște actuelle à un système d’administration et exploitation de la ressource que représente les terrains forestiers par l’intermédiaire de la personne juridique.

Mots-clés: obște; propriété; propriété individuelle; propriété commune; personne morale; village; terrain forestier; Loi no 1/2000.

Lost in translation... About the legal nature of the "obște de moșneni"

Abstract

The article follows the institution of the obște (originally representing acommunity of free people whose main activity was agriculture), through its functional and normative transformation that had a strong link with the succession of the ways of possessing land within our country’s territory. The short trip down the history of the obște, and the present organization of two such institutions becomes the start of the questioning of the legal nature of the obște.

We will try to prove that, in the Romanian law system, since the Forest Code was adopted in 1910, the obștes has become a legal entity, and the common property formerly acknowledged to the members became the individual property of these new legal entities. The situation remained the same after the adopting of law no. 1/2000, but the legal literature and case-law, as well as the public perception maintained the idea of common property on the forests even one century later.

Opposite to the "historic obște", where the possession of the land was included in a whole and interdependent complex of social, economic, and of customary law relationships, that was the mechanism of a whole rural community, presently, the legal framework sums up the "present obște" as a legal system of administration and exploitation of resources consisting of the forests through a legal entity.

Keywords: obște; property; individual property; common property; legal entity; village; forest; Law no. 1/2000.

1. Obiective

Practica judiciară curentă ne obișnuiește cu demersul interpretării legilor și aplicării lor la o situație de fapt prestabilită. În cele ce urmează vom parcurge însă un demers empiric încercând să cunoaștem o realitate socială complexă și cu o istorie îndelungată cum este obștea, ca o consecință, încercând, apoi, să stabilim conținutul reglementării legale actuale și normele ce s-ar impune a fi incluse într-o lege specială viitoare. Rezultatul se dorește a fi o analiză interdisciplinară a proprietății, singura în măsură a explica în profunzime fenomenul complex al aproprierii pământului, iar obștea, cu îndelungata sa istorie socială, constituie un bun punct de plecare.

În prezent, suprafața terenurilor forestiere deținute sub forma asociativă a obștii se ridică la aproximativ 400.000 de hectare(2), ale căror administrare și exploatare în conformitate cu regimul silvic specific acestor categorii de bunuri impun și lămurirea conținutului juridic al instituției obștii. Vom urmări în continuare transformarea normelor de drept cutumiar privitoare la stăpânirea terenurilor forestiere și modalitatea în care acestea au fost transpuse în reglementările legale din ultimul secol în cazul fostelor sate de țărani liberi în care instituția obștii este încă de actualitate, în încercarea de a aprofunda nu atât istoricul fiecărei norme, cât mai ales al realităților sociale pe care acestea le-au guvernat.

2. De lege lata

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...