Ministerul Agriculturii și Alimentației

Ordinul nr. 121/2000 privind aprobarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competență al Ministerului Agriculturii și Alimentației, ediția 2000

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministrul agriculturii și alimentației,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 60/1997, privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 212/1997,

în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor,

ținând seama de Avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari nr. 13 din 23 iunie 2000,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din sectoarele agricole*) și Normele de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din sectoarele alimentare*).

*) Normele vor fi puse la dispoziție celor interesați de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului agriculturii nr. 15 din 10 februarie 1987 și Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr. 30 din 18 mai 1993, privind normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 4. -

Corpul de control și inspecții și direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan

București, 10 iulie 2000.

Nr. 121.

;
se încarcă...