Art 26 « | Lege 79/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu următoarele modificări și completări: - 7. La articolul unic, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 15^1 și 15^2 , cu următorul cuprins: - " - 15^2 . La anexa nr. I, capitolul I, litera B, articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: - « -
Art 9 «
Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu următoarele modificări și completări: - 14. La articolul unic, după punctul 23 se introduc douăzeci și două de noi puncte, punctele 23^1 -23^22 , cu următorul cuprins: - " - 23^6 . La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 65, partea introductivă a alineatului (1) și alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: - « -
Art 65 «

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu următoarele modificări și completări: - 14. La articolul unic, după punctul 23 se introduc douăzeci și două de noi puncte, punctele 23^1 -23^22 , cu următorul cuprins: - " - 23^5 . La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: - « -
Art. 26. -

(1) De indemnizația prevăzută la art. 25 beneficiază și membrii grupelor de intervenție, precum și cei care sunt desemnați să își desfășoare activitatea în cadrul grupelor de intervenție la unitățile unde funcțiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.

(2) În cazul misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, precum și de combatere a infracționalității în zona de responsabilitate teritorială, membrii grupelor de intervenție, precum și cei care sunt desemnați să își desfășoare activitatea în cadrul grupelor de intervenție la unitățile unde funcțiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate beneficiază de o indemnizație de 10% din solda de funcție.»

Acesta este un fragment din Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...