Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 71/2005 privind o procedură specifică de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică
Număr celex: 32005L0071

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 03 noiembrie 2005 până la 23 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2005/71/CE A CONSILIULUI
din 12 octombrie 2005
privind o procedură specifică de admisie a resortisanților țărilor terțe
în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 alineatul (3), litera (a) și alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) În vederea consolidării și structurării politicii europene în domeniul cercetării, în ianuarie 2000 Comisia a considerat necesar să creeze Spațiul European de Cercetare ca axă centrală a viitoarei acțiuni comunitare în acest domeniu.

(2) Aprobând crearea Spațiului European de Cercetare, Consiliul European de la Lisabona din martie 2000 a stabilit pentru Comunitate obiectivul de a deveni până în anul 2010 cea mai competitivă și dinamică economie a cunoașterii din lume.

(3) Globalizarea economiei necesită o mai mare mobilitate a cercetătorilor, necesitate recunoscută prin al șaselea Program-cadru al Comunității Europene4, atunci când programele sale au fost deschise și mai larg pentru cercetătorii din afara Uniunii Europene.

(4) Numărul cercetătorilor de care Comunitatea va avea nevoie până în 2010 pentru a realiza obiectivul unor investiții de 3% din PIB în domeniul cercetării, stabilit de Consiliul European de la Barcelona din martie 2002, este estimat la 700 000. Acest obiectiv trebuie îndeplinit printr-o serie de măsuri convergente, cum ar fi sporirea atractivității carierelor în domeniul cercetării pentru tineri, promovarea implicării femeilor în cercetarea științifică, extinderea oportunităților de formare profesională și mobilitate în domeniul cercetării, îmbunătățirea perspectivelor de carieră pentru cercetătorii din Comunitate și deschiderea Comunității pentru resortisanții țărilor terțe care ar putea fi admiși în scopul cercetării.

(5) Prezenta directivă este menită să contribuie la realizarea acestor obiective prin promovarea admisiei și mobilității, în scopul cercetării, a resortisanților țărilor terțe pentru o ședere având o durată de peste trei luni, astfel încât Comunitatea să devină mai atractivă pentru cercetători din întreaga lume și să promoveze poziția sa de centru internațional de cercetare.

(6) Punerea în aplicare a prezentei directive nu trebuie să încurajeze un "exod al creierelor" din țările nou apărute sau în curs de dezvoltare. În vederea instituirii unei politici globale în materie de migrație, ar trebui luate, în parteneriat cu țările de origine, măsuri însoțitoare pentru sprijinirea reintegrării cercetătorilor în țările lor de origine și a circulației acestora.

(7) Pentru îndeplinirea obiectivelor procesului de la Lisabona este important, de asemenea, să fie promovată mobilitatea în interiorul Uniunii a cercetătorilor care sunt cetățeni ai UE și în special a cercetătorilor din statele membre care au aderat în 2004, în scopul desfășurării activităților de cercetare științifică.

(8) Având în vedere deschiderea impusă de schimbările intervenite în economia mondială și de necesitatea previzibilă de atingere a țintei de 3% din PIB în ceea ce privește investițiile în cercetare, cercetătorii din țări terțe susceptibili de a beneficia de prezenta directivă ar trebui să fie definiți în linii mari în conformitate cu calificările pe care le posedă și cu proiectul de cercetare pe care intenționează să-l realizeze.

(9) Deoarece efortul necesar pentru atingerea țintei menționate de 3% privește în mare parte sectorul privat, care trebuie prin urmare să recruteze și mai mulți cercetători în anii următori, organismele de cercetare susceptibile de a beneficia de prezenta directivă aparțin atât sectorului public cât și celui privat.

(10) Fiecare stat membru ar trebui să asigure punerea la dispoziția publicului, în special pe Internet, a informațiilor cât mai complete, actualizate în mod regulat, cu privire la organismele de cercetare desemnate în conformitate cu prezenta directivă, cu care cercetătorii ar putea încheia un acord de primire, precum și cu privire la condițiile și procedurile de intrare și de ședere pe teritoriul său în scopul desfășurării de activități de cercetare științifică, astfel cum au fost adoptate în conformitate cu prezenta directivă.

(11) Ar trebui să se faciliteze admisia cercetătorilor prin stabilirea unei proceduri de admisie care să nu depindă de relația lor juridică cu organismul de cercetare gazdă și prin renunțarea la solicitarea unui permis de muncă, pe lângă permisul de ședere. Statele membre ar putea aplica norme similare în cazul resortisanților țărilor terțe care solicită admisia în scopul desfășurării unei activități didactice la o instituție de învățământ superior în conformitate cu legislația națională sau practica administrativă, în contextul unui proiect de cercetare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...