Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1638/2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat
Număr celex: 32006R1638

Modificări (...), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 09 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1638/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 24 octombrie 2006
de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui
instrument european de vecinătate și de parteneriat

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 179 și 181 a,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat1,

___________

1 Avizul Parlamentului European din 6 iulie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 17 octombrie 2006.

întrucât:

(1) Un nou cadru de reglementare privind planificarea și acordarea de asistență a fost propus, în vederea eficientizării asistenței externe acordate de Comunitate. Prezentul regulament este unul dintre instrumentele generale care susțin direct politicile externe europene.

(2) Consiliul European de la Copenhaga din 12 și 13 decembrie 2002, a confirmat faptul că extinderea Uniunii Europene reprezintă o ocazie importantă de îmbunătățire a relațiilor cu statele vecine în temeiul unor valori politice și economice comune și a reafirmat determinarea Uniunii Europene de a evita formarea unor linii de demarcație în Europa și de a promova stabilitatea și prosperitatea în interiorul și în afara noilor frontiere ale Uniunii Europene.

(3) Consiliul European de la Bruxelles din 17 și 18 iunie 2004 a reafirmat importanța acordată consolidării cooperării cu vecinii săi, datorită parteneriatului și apropierii comune și în temeiul unor valori comune precum democrația și respectarea drepturilor omului.

(4) Relațiile privilegiate între Uniunea Europeană și vecinii săi ar trebui să se bazeze pe angajamente care vizează valorile comune, în special democrația, statul de drept, buna guvernare și respectarea drepturilor omului, precum și cele care vizează principiile care guvernează economia de piață, liberul schimb, echitabil și bazat pe norme, dezvoltarea durabilă și combaterea sărăciei.

(5) Este important ca asistența comunitară prevăzută de prezentul regulament să fie acordată în conformitate cu convențiile și acordurile internaționale semnate de Comunitate, statele membre și statele partenere și ținând seama de principiile generale de drept internațional acceptate de comun acord de părți.

(6) În Europa orientală și în Caucazul meridional, acordurile de parteneriat și de cooperare reprezintă baza relațiilor contractuale. În bazinul Mării Mediterane, parteneriatul euro-mediteranean ("procesul Barcelona") stabilește cadrul cooperării regionale care completează rețeaua acordurilor de asociere.

(7) În temeiul politicii europene de vecinătate, Uniunea Europeană și statele partenere definesc împreună un ansamblu de priorități care urmează să fie integrate într-o serie de planuri de acțiune adoptate de comun acord, care reglementează anumite domenii cheie de acțiuni specifice, în special dialogul și reforma politice, reforma comercială și economică, dezvoltarea socială și economică echitabilă, justiția și afacerile interne, energia, transporturile, societatea informațională, mediul, cercetarea și inovația, dezvoltarea societății civile și relațiile între popoare. Progresele înregistrate în realizarea acestor obiective prioritare contribuie la exploatarea întregului potențial al acordurilor de parteneriat și de cooperare, precum și al acordurilor de asociere.

(8) În scopul susținerii angajamentelor statelor partenere în favoarea valorilor și a principiilor comune, precum și a eforturilor lor privind punerea în aplicare a planurilor de acțiune, Comunitatea ar trebui să poată acorda asistență respectivelor state și să promoveze diferitele tipuri de cooperare atât în cadrul acestora cât și între acestea și statele membre, obiectivul fiind crearea unei zone de stabilitate, de securitate și de prosperitate comună, caracterizată printr-un nivel ridicat de integrare economică și cooperare politică.

(9) Promovarea reformelor politice, economice și sociale în contextul relațiilor de vecinătate reprezintă un obiectiv important al asistenței comunitare. În zona mediteraneană, este urmărită îndeplinirea acestui obiectiv într-un mod susținut, în cadrul componentei mediteraneene a "parteneriatului strategic cu zona Mării Mediterane și Orientul Mijlociu". Elementele relevante ale strategiei Uniunii Europene pentru Africa vor fi analizate în cadrul relațiilor cu vecinii mediteraneeni din Africa de Nord.

(10) Este important ca sprijinul acordat statelor vecine în curs de dezvoltare în cadrul stabilit de politica europeană de vecinătate să fie consecvente cu obiectivele și principiile politicii comunitare de dezvoltare, enunțate în declarația comună, adoptată la 20 decembrie 2005 de Consiliu și reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, de Parlamentul European și de Comisie și intitulat "Consensul european pentru dezvoltare" 1.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...