Revista Romana de Drept Privat nr. 3/2016

Principiul securității juridice în ordinea constituțională română*
de Ștefan Deaconu

01 august 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu

Facultatea de Drept, Universitatea din București

Le principe de la sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel roumain

Résumé

Les dernières 25 années de démocratie constitutionnelle en Roumanie ont porté aussi une fluctuation de la législation nationale dans des domaines divers. Cela a créé un manque de prédictibilité et stabilité des rapports juridiques, les conséquences étant diverses: depuis la création d’une jurisprudence non unitaire des tribunaux, jusqu’à la baisse de la confiance des citoyens dans les institutions de l’État et dans le système de justice.

Le thème approché veut mettre en évidence justement le besoin de stabilité et prédictibilité du système juridique roumain a fin de pouvoir créer des institutions d’État fortes, faire croître la confiance des citoyens dans l’État de droit et les déterminer à s’impliquer activement dans la vie de l’État.

Mots-clés: principe de droit; ordre constitutionnel; principe de confiance légitime; confection de la loi; sécurité juridique; principes et règles de valeur constitutionnelle; ordre juridique roumain.

Principle of legal security in the Romanian constitutional order

Abstract

The last 25 years of constitutional democracy in Romania have brought also a fluctuation of the national legislation in various fields. This issue resulted in a lack of predictability and stability of the legal relationships, with various consequences: from the establishment of a non-unitary case law of the courts, up to the mitigation of the citizens’ trust in the State institutions and in the system of justice.

The approached topic intends to emphasize just the need for stability and predictability of the Romanian legal system to set up strong State institutions, enabling them to increase the citizens’ degree of trust in the rule of law and to persuade them to actively get involved in the State activity.

Keywords: law principle; constitutional order; principle of legitimate trust; procedure of drafting of law; legal security; constitutional principles and values; Romanian legal order.

1. Securitatea juridică – principiu de drept

Securitatea juridică reprezintă în momentul de față o preocupare majoră a tuturor juriștilor. Multiplicarea normelor juridice, pluralitatea ordinilor juridice aplicabile într-un sistem de drept și globalizarea tot mai accentuată determină ca activitatea juriștilor să fie din ce în ce mai dificilă. Această dificultate derivă din numărul mare de norme juridice pe care le are de analizat un jurist, din schimbarea și modificarea frecventă a normelor de drept și din cantitatea mare de acte juridice pe care juriștii trebuie să le analizeze în aplicarea practică a dreptului.

Securitatea juridică presupune atât stabilitatea normelor juridice, cât și predictibilitatea legii. Cele două valențe ale securității juridice, odată asigurate, sunt în măsură să creeze un sistem de drept eficient. Atât stabilitatea normelor, cât și predictibilitatea lor contribuie la o mai bună înțelegere și aplicare a dreptului, la crearea în timp a unei jurisprudențe unitare, dar și la creșterea gradului de încredere a cetățenilor în justiție. O fluctuație a normelor juridice, printr-o schimbare frecventă a lor, și adoptarea unor reguli juridice neclare, lipsite de predictibilitate, nu fac altceva decât să producă confuzii și neclarități în aplicarea practică a normelor de drept și, cu timpul, să crească gradul neîncrederii cetățenilor în sistemul de justiție.

Legile neclare, interpretabile, fără o predictibilitate sau lipsite de un studiu aprofundat asupra consecințelor practice pe care le pot avea sunt doar câteva dintre cauzele care, în final, determină judecătorul să pronunțe hotărâri ce nemulțumesc nu doar una dintre părțile implicate în proces, ci, de cele mai multe ori, ambele părți din proces(1).

Securitatea juridică reprezintă astăzi un veritabil principiu al dreptului, constituind o regulă de maximă generalitatea pentru toate ramurile dreptului. Stabilitatea și predictibilitatea normelor juridice este o necesitate pentru toate ramurile dreptului și pentru toate sistemele juridice. Experiența practică ne arată că societățile umane au nevoie de securitate juridică, pentru că această securitate are un rol important în administrarea justiției și în asigurarea certitudinii garanției dreptului împotriva arbitrarului.

Numeroși teoreticieni ai dreptului consideră că acest principiu al securității juridice trebuie să reprezinte, atât pentru legiuitor, cât și pentru practicianul dreptului, un reper în procesul de elaborare și aplicare a normelor de drept, ținând cont de faptul că una dintre funcțiile dreptului este aceea de armonizare a societății. Or, respectarea principiului securității juridice înseamnă și asigurarea unității sistemului normativ statal, indiferent de ramura de drept în care își găsește aplicare(2). Astfel, Ph. Raimbault consideră că "identificarea exactă a principiului, care presupune neretroactivitatea și inviolabilitatea, implică în mod necesar studiul originilor sale, pentru înțelegerea corectă a efectelor"(3), iar F. Grech este de părere că "noțiunea de securitate juridică s-a construit treptat încă din anii 1960, atunci când sistemele juridice naționale au început să devină mai din ce în ce mai complexe"(4). Securitatea juridică s-a dezvoltat ca un principiu general al dreptului, în mod special pe cale jurisprudențială, ajungând să fie analizat și aplicat atât de teoreticienii, cât și de practicienii dreptului. Dacă în plan practic securitatea juridică a evoluat constant de la stadiul de regulă de drept la cel de principiu al dreptului, în plan doctrinar securitatea juridică a ajuns să reprezinte o temă de cercetare des întâlnită datorită consecințelor pe care le prezintă pentru drept creșterea numerică a normelor dreptului.

2. Securitatea juridică în ordinea de drept europeană

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...