Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 35/2000 privind combaterea întârzierii la plată în tranzacțiile comerciale
Număr celex: 32000L0035

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 08 august 2000

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2000/35/CE
din 29 iunie 2000
privind combaterea întârzierii la plată în tranzacțiile comerciale

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3, în temeiul textului comun aprobat de Comitetul de conciliere pe 4 mai 2000,

întrucât:

(1) În rezoluția sa privind programul complet în favoarea IMM și a sectorului artizanal4, Parlamentul European a solicitat Comisiei să înainteze propuneri de rezolvare a problemei întârzierii la plată.

(2) Pe 12 mai 1995, Comisia a adoptat o recomandare privind termenele de plată în tranzacțiile comerciale5.

(3) În rezoluția sa privind recomandarea Comisiei cu privire la termenele de plată în tranzacțiile comerciale6, Parlamentul European a invitat Comisia să ia în considerare transformarea recomandării sale într-o propunere de directivă a Consiliului care să fie înaintată cât mai curând posibil.

(4) Pe 29 mai 1997, Comitetul Economic și Social a adoptat un aviz asupra cărții verzi a Comisiei privind achizițiile publice în Uniunea Europeană: Explorând calea dinainte7.

(5) Pe 4 iunie 1997, Comisia a publicat un plan de acțiune pentru piața unică care sublinia faptul că întârzierea la plată reprezintă un obstacol din ce în ce mai serios pentru succesul pieței unice.

(6) Pe 17 iulie 1997, Comisia a publicat un raport privind întârzierile la plată în tranzacții comerciale8, rezumând rezultatele unei evaluări a efectelor recomandării Comisiei din 12 mai 1995.

(7) Întreprinderile, în special cele mici și mijlocii, se confruntă cu mari greutăți administrative și financiare ca rezultat al termenelor excesive de plată și a întârzierii la plată. Mai mult, aceste probleme sunt o cauză majoră a insolvabilității care amenință supraviețuirea întreprinderilor și duc la pierderea a numeroase locuri de muncă.

(8) În unele state membre, termenele contractuale de plată diferă semnificativ față de media comunitară.

(9) Diferențele între regulile și practicile de plată în statele membre constituie un obstacol în calea bunei funcționării a pieței interne.

(10) Acest lucru are ca efect limitări considerabile ale tranzacțiilor comerciale între statele membre. Acest lucru contravine art. 14 din Tratat, întrucât antreprenorii trebuie să poată efectua tranzacții în întreaga piață internă în condiții care să garanteze că operațiunile transfrontaliere nu prezintă riscuri mai mari decât vânzările interne. S-ar crea denaturări ale concurenței dacă s-ar aplica reglementări substanțial diferite pentru operațiunile interne și transfrontaliere.

(11) Cele mai recente statistici indică faptul că, în cel mai bun caz, nu au fost îmbunătățiri ale situației întârzierilor la plată în multe state membre de la adoptarea Recomandării din 12 mai 1995.

(12) Obiectivul combaterii întârzierilor la plată pe piața internă nu poate fi atins îndeajuns de către statele membre acționând individual și poate fi, în consecință, realizat mai bine de către Comunitate. Prezenta directivă se limitează la un minimum necesar în vederea atingerii acestui obiectiv. Prezenta directivă respectă, în consecință, în toate elementele sale, principiile subsidiarității și proporționalității stabilite la art. 5 din Tratat.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...