Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 44/2001 de modificare a Directivei 76/308/CEE privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor rezultate din operațiuni cuprinse în sistemul de finanțare al Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, precum și a taxelor agricole și drepturilor vamale și privind taxa pe valoarea adăugată și anumite accize
Număr celex: 32001L0044

Modificări (...)

În vigoare de la 28 iunie 2001

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2001/44/CE A CONSILIULUI
din 15 iunie 2001
de modificare a Directivei 76/308/CEE privind asistența reciprocă în
materie de recuperare a creanțelor rezultate din operațiuni cuprinse în
sistemul de finanțare al Fondului European de Orientare și Garantare
Agricolă, precum și a taxelor agricole și drepturilor vamale și privind
taxa pe valoarea adăugată și anumite accize

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 93 și 94,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât:

(1) Este necesar să se modifice normele actuale privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor, definite în Directiva 76/308/CEE4, pentru a răspunde amenințării pe care intensificarea fraudelor o constituie pentru interesele financiare ale Comunității și ale statelor membre, precum și pentru piața internă.

(2) În cadrul pieței interne, este necesar să se apere interesele financiare comunitare și naționale, care sunt din ce în ce mai puternic amenințate de fraude, astfel încât să se asigure o mai bună competitivitate și o mai mare neutralitate fiscală a pieței interne.

(3) Este necesar ca domeniul de aplicare al asistenței reciproce, stabilit prin Directiva 76/308/CEE, să fie extins la creanțele aferente anumitor impozite pe venit și pe capital, precum și la anumite taxe asupra primelor de asigurare, astfel încât interesele financiare ale statelor membre și neutralitatea pieței interne să fie mai bine apărate.

(4) Pentru a permite recuperarea mai eficientă și mai eficace a creanțelor care fac obiectul unei cereri de recuperare, este necesar ca titlul care permite executarea creanței să fie considerat, în principiu, un titlu al statului membru în care își are sediul autoritatea solicitată.

(5) Cu excepția unor cazuri excepționale, nu se poate recurge la asistența reciprocă în materie de recuperare pe baza unor avantaje financiare sau a unui interes în rezultatele obținute, dar statele membre trebuie să fie în măsură să definească modalitățile de rambursare în cazul în care recuperarea pune probleme deosebite.

(6) Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei directive se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei5.

(7) Prin urmare, Directiva 76/308/CEE se modifică în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 269, 28.8.1998, p. 16 și

JO C 179, 24.6.1999, p. 6.

2 JO C 150, 28.5.1999, p. 621 și avizul emis la 16 mai 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...