Revista Romana de Jurisprudenta nr. 6/2016

13. Acțiune formulată de prefect. Suspendarea de drept a actului administrativ atacat
de Andreea Tabacu

19 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Action lodged by the prefect. Rightful suspension of the appealed administrative action

Abstract

A rightful suspension of the appealed administrative action is enclosed to the action lodged by the prefect in the annulment of an administrative action of the local public authority, in all cases, so that, even if art. 12 paragraph 2 of Law no. 50/1991 refers to the request of suspension, this does not apply to the request lodged by the prefect, which complies with the legal regime prescribed by art. 123 of the Constitution and art. 3 of Law no. 554/2004.

Rezumat

Acțiunii formulate de prefect în anularea unui act administrativ al autorității publice locale îi este atașată o suspendare de drept a actului administrativ atacat, în toate cazurile, astfel că, deși art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 se referă la solicitarea suspendării, aceasta nu se aplică și cererii formulate de către prefect, care urmează regimul juridic prescris de art. 123 din Constituție și art. 3 din Legea nr. 554/2004.

- Constituția României: art. 123

- Legea nr. 554/2004: art. 3

- Legea nr. 50/1991: art. 12

(Curtea de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1158 din 12 iulie 2016, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător dr. Andreea Tabacu*)

Asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș, la data de 14 aprilie 2016, reclamanta Instituția Prefectului Județul A, prin Prefectul Județului A, a chemat în judecată pe pârâții Primarul Municipiului Pitești și SC E. SA, solicitând anularea autorizației de construire nr. 380 din 19 iunie 2015, precum și suspendarea efectelor acesteia până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare.

Prin încheierea din 27 mai 2016, Tribunalul A a respins cererea de suspendare formulată de reclamantă.

Împotriva acestei încheieri a formulat recurs Instituția Prefectului Județul A, prin Prefectul Județului A, solicitând admiterea acestuia, casarea sentinței și admiterea cererii de suspendare.

În motivare se arată că în mod incorect instanța de fond a respins cererea de suspendare, în condițiile în care nu a analizat implicațiile și deficiențele aduse la cunoștința Instituției Prefectului prin documentația transmisă de Inspectoratul de Stat în Construcții.

De asemenea, instanța a ignorat prevederile art. 3 alin. (1) și (3) din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora, până la soluționarea acțiunii formulate de prefect cu privire la anularea actelor emise de autoritățile administrației publice locale, actul atacat este suspendat de drept.

Prin urmare, se impune suspendarea actului atacat, autorizația de construire nr. 380 din 19 iunie 2015 fiind emisă de primarul municipiului Pitești fără a se respecta prevederile documentației de urbanism PUD - Versiunea 5 elaborată de SC A Grup SRL, aprobată prin H.C.L. nr. 504/2014, nefiind respectată distanța de 9,20 m, conform planșei A2, față de blocul D26 Sc. A de pe str. C. nr. 28, fiind autorizată o documentație proiect nr. 07/2015, unde distanța este de 7,35 m.

Au fost, astfel, încălcate prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, fiind aplicată și o amendă contravențională în cuantum de 6.000 lei.

Recursul este întemeiat în drept pe prevederile art. 483 și urm. C. proc. civ., art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991.

Se solicită judecarea cauzei și în lipsă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...