Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Procedura actelor notariale -
SECȚIUNEA a 9-a
Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale

Art. 140. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

Încheierea de respingere reprezintă procedura prin care notarul public refuză motivat îndeplinirea unui act notarial. Caută hotărâri judecătorești

Art. 141. - Jurisprudență (1)

Se pot respinge atât cererea de îndeplinire a unei proceduri, cât și actul solicitat de parte.

Art. 142. -

Cererea se înregistrează în registrul general la data depunerii, iar încheierea de respingere va purta numărul cererii și data la care se emite.

Art. 143. - Practică judiciară (1)

Încheierea de respingere se redactează în cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la data îndeplinirii procedurii de citare și trebuie motivată în drept și în fapt, cu precizarea termenului în care poate fi atacată și a instanței competente.

Art. 144. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(1) Împotriva încheierii de respingere partea nemulțumită poate face plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își desfășoară activitatea notarul public. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Plângerea se depune la biroul notarului public care a refuzat cererea, iar acesta o va înainta de îndată instanței, împreună cu dosarul cauzei. Caută hotărâri judecătorești

(3) Judecarea plângerii se face cu citarea tuturor părților interesate în cauză. În soluționarea plângerii notarul public nu are calitate procesuală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 145. - Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

Dacă instanța admite plângerea, notarul public este obligat să se conformeze hotărârii judecătorești rămasă definitivă și va face mențiune despre aceasta la redactarea actului. Actul se va îndeplini numai după plata onorariului și a celorlalte taxe și tarife. Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Drepturile notarilor publici
Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Dispoziții comune
Autentificarea înscrisurilor
Procedura succesorală
Procedura lichidării pasivului succesoral
Procedura medierii și arbitrajului pentru soluționarea litigiilor interprofesionale
Procedura organizării licitațiilor și a certificării rezultatului acestora
Procedura divorțului pe cale notarială
Procedura apostilei și supralegalizării actelor notariale
Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Procedura citării, comunicării și notificării în materie notarială
Alte proceduri notariale
Controlul activității notariale
Arhiva și evidența activității

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...