Art 98 Autentificarea înscrisurilor | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Procedura actelor notariale - Autentificarea înscrisurilor -
Art. 98. -

(1) Actele autentice notariale se întocmesc într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului public.

(2) Exemplarul original al înscrisului autentificat, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acest înscris, se semnează în fața notarului public de către părți sau de către reprezentanții lor și, după caz, de cei chemați a încuviința actele pe care părțile le întocmesc, de martorii-asistenți, atunci când este cerută prezența lor, și, după caz, de cel care a redactat înscrisul, în condițiile prezentei legi.

(3) Prin anexa care face parte integrantă din înscris se înțelege orice înscris atașat înscrisului principal, care detaliază sau completează conținutul acestuia din urmă și a fost declarat ca atare de către părți. Înscrisurile care constituie documentația necesară autentificării se rețin la dosarul actului și nu se consideră anexe.

(4) Părțile vor primi un duplicat de pe actul original. Duplicatul actului notarial are forța probantă prevăzută de lege ca și originalul actului.

Mergi la:
Art 88 Dispoziții comune
Art 89 Dispoziții comune
Art 90 Autentificarea înscrisurilor
Art 91 Autentificarea înscrisurilor
Art 92 Autentificarea înscrisurilor
Art 93 Autentificarea înscrisurilor
Art 94 Autentificarea înscrisurilor
Art 95 Autentificarea înscrisurilor
Art 96 Autentificarea înscrisurilor
Art 97 Autentificarea înscrisurilor
Art 98 Autentificarea înscrisurilor
Art 99 Autentificarea înscrisurilor
Art 100 Autentificarea înscrisurilor
Art 101 Autentificarea înscrisurilor
Art 102 Autentificarea înscrisurilor
Art 103 Procedura succesorală
Art 104 Procedura succesorală
Art 105 Procedura succesorală
Art 106 Procedura succesorală
Art 107 Procedura succesorală
Art 108 Procedura succesorală

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...