Art 76 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Drepturile și îndatoririle notarilor publici - Îndatoririle și răspunderile notarilor publici -
Art. 76. -
Puneri în aplicare (1), Modele (1)

(1) Verificarea sesizărilor referitoare la buna reputație a notarilor publici în funcție se face de către inspectori din cadrul Ministerului Justiției sau al Uniunii, din oficiu sau la solicitarea ministrului justiției, respectiv a președintelui Uniunii sau a Colegiului director al Camerei.

(2) Raportul de inspecție întocmit în urma verificărilor privind buna reputație se comunică notarului public care face obiectul sesizării, în termen de 15 zile de la întocmire, în vederea formulării de obiecțiuni.

(3) Raportul de inspecție prevăzut la alin. (2) împreună cu obiecțiunile formulate se înaintează Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii. Pe baza raportului și a obiecțiunilor formulate, Consiliul de disciplină adoptă hotărârea privind constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație ori, dacă apreciază că obiecțiunile sunt întemeiate, dispune, în scris și motivat, retrimiterea raportului în vederea completării verificărilor, cu arătarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate. Hotărârea prin care se constată neîndeplinirea condiției de bună reputație cuprinde și propunerea de încetare a calității, în temeiul art. 41 alin. (1) lit. g).

(4) Hotărârea Consiliului de disciplină, însoțită de actele care au stat la baza acesteia, se comunică de îndată ministrului justiției, președintelui Consiliului Uniunii și notarului public.

(5) Hotărârea Consiliului de disciplină poate fi atacată cu contestație la Consiliul Uniunii în termen de 15 zile de la comunicare. Împotriva hotărârii Consiliului Uniunii se poate formula contestație la Secția de contencios administrativ a Curții de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.

(6) Hotărârea definitivă prin care se constată neîndeplinirea condiției de bună reputație se comunică ministrului justiției, în vederea emiterii ordinului de încetare a calității.

Mergi la:
Art 66 Drepturile notarilor publici
Art 67 Drepturile notarilor publici
Art 68 Drepturile notarilor publici
Art 69 Drepturile notarilor publici
Art 70 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 71 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 72 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 73 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 74 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 75 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 76 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 77 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 78 Dispoziții comune
Art 79 Dispoziții comune
Art 80 Dispoziții comune
Art 81 Dispoziții comune
Art 82 Dispoziții comune
Art 83 Dispoziții comune
Art 84 Dispoziții comune
Art 85 Dispoziții comune
Art 86 Dispoziții comune

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...