Art 72 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Drepturile și îndatoririle notarilor publici - Îndatoririle și răspunderile notarilor publici -
Art. 72. -

(1) Notarul public are următoarele obligații:

a) să respecte dispozițiile legii, ale regulamentelor, ale Statutului Uniunii, Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici și ale Codului deontologic al notarilor publici;

b) să respecte hotărârile organelor alese ale Uniunii, ale Camerelor, precum și ale comisiilor de specialitate sau ale altor entități create la nivelul Uniunii, să îndeplinească sarcinile ce i-au fost încredințate și să acționeze pentru realizarea scopului Uniunii;

c) să participe la ședințele organelor de conducere din care face parte;

d) să participe la ședințele Adunărilor generale ale Camerelor;

e) să participe la manifestări profesionale organizate de Uniune, de Camere și de alte organizații interne și internaționale având scopuri și principii similare;

f) să păstreze față de terți confidențialitatea dezbaterilor, opiniilor și voturilor exprimate în cadrul organelor de conducere;

g) să aibă un comportament demn în exercitarea funcției;

h) să își perfecționeze continuu pregătirea profesională, participând la programe de pregătire profesională organizate de INR, potrivit regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Uniunii;

i) să asigure pregătirea profesională a notarilor stagiari repartizați de către Colegiul director al Camerei, precum și a personalului angajat;

j) în termenele prevăzute în statut să achite contribuțiile profesionale, să comunice Camerei din care face parte și Uniunii situația statistică lunară prevăzută în statut;

k) să își declare domiciliul fiscal în România.

(2) Cheltuielile profesionale efectuate în condițiile alin. (1) sunt deductibile, în condițiile legii.

(3) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) lit. h) privind obligativitatea participării la programe de pregătire profesională organizate de INR se aplică și personalului de specialitate al birourilor notariale, în condițiile prevăzute de regulament.

Mergi la:
Art 62 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 63 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 64 Drepturile notarilor publici
Art 65 Drepturile notarilor publici
Art 66 Drepturile notarilor publici
Art 67 Drepturile notarilor publici
Art 68 Drepturile notarilor publici
Art 69 Drepturile notarilor publici
Art 70 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 71 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 72 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 73 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 74 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 75 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 76 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 77 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 78 Dispoziții comune
Art 79 Dispoziții comune
Art 80 Dispoziții comune
Art 81 Dispoziții comune
Art 82 Dispoziții comune

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...