Art 69 Drepturile notarilor publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Drepturile și îndatoririle notarilor publici - Drepturile notarilor publici -
Art. 69. -
Practică judiciară (1)

Exercitarea profesiei de notar public este incompatibilă cu:

a) desfășurarea unei activități salarizate, cu excepția:

1. activității și funcției didactice universitare/de învățământ superior și de cercetare științifică;

2. activității literar-artistice și publicistice;

3. activității de creație tehnico-științifică;

4. calității de deputat sau senator ori de consilier în consiliile județene sau locale, pe durata mandatului;

5. calității de membru în organele de conducere sau în alte organisme ale Uniunii, ale Camerelor ori în alte organizații interne și internaționale la care Uniunea sau Camerele sunt afiliate ori cu care colaborează;

6. calității de membru într-un consiliu de administrație;

7. calității de membru în cadrul unei asociații sau fundații;

b) exercitarea unei funcții publice sau de demnitate publică, alta decât cea prevăzută la lit. a) pct. 4;

c) exercitarea unei funcții de judecător, procuror, magistrat- asistent sau grefier;

d) exercitarea profesiei de avocat, consilier juridic, executor judecătoresc sau practician în insolvență;

e) desfășurarea directă de activități de producție, comerț sau alte activități de prestări de servicii;

f) calitatea de administrator sau de președinte al unui consiliu de administrație al unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mergi la:
Art 59 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 60 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 61 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 62 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 63 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 64 Drepturile notarilor publici
Art 65 Drepturile notarilor publici
Art 66 Drepturile notarilor publici
Art 67 Drepturile notarilor publici
Art 68 Drepturile notarilor publici
Art 69 Drepturile notarilor publici
Art 70 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 71 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 72 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 73 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 74 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 75 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 76 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 77 Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Art 78 Dispoziții comune
Art 79 Dispoziții comune

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...