Art 51 Camera Notarilor Publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea activității notarilor publici - Camera Notarilor Publici -
Art. 51. -

Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuții:

a) alege și revocă Colegiul director al Camerei și Comisia de cenzori, în condițiile stabilite prin statut;

b) alege și revocă reprezentantul sau reprezentanții Camerei, după caz, și supleantul acestora în Consiliul Uniunii, în condițiile stabilite prin statut, cu respectarea normei de reprezentare prevăzute de prezenta lege;

c) alege și revocă reprezentantul Camerei în Consiliul de disciplină, în condițiile stabilite prin statut;

d) alege și propune membrul în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări;

e) aprobă anual raportul de activitate și descărcarea de gestiune ale președintelui și Colegiului director al Camerei;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei și execuția bugetară;

g) aprobă strategia de dezvoltare și politica de investiții a Camerei;

h) stabilește indemnizațiile membrilor organelor alese;

i) aprobă regulamentele interne ale Camerei;

j) alege membrii comisiilor de organizare a alegerilor organelor de conducere la nivelul Camerelor și al Uniunii, în condițiile regulamentelor proprii;

k) alege reprezentanții Camerei conform normei de reprezentare la Congres;

l) acordă și retrage, la propunerea Colegiului director al Camerei, titlul onorific de președinte de onoare notarilor publici care au deținut calitatea de președinte al Colegiului director al Camerei;

m) aprobă actualizarea numărului de notari publici și a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii, pe care o înaintează Consiliului Uniunii;

n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și de actele normative cu caracter intern.

Mergi la:
Art 41 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 42 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 43 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 44 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 45 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 46 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 47 Camera Notarilor Publici
Art 48 Camera Notarilor Publici
Art 49 Camera Notarilor Publici
Art 50 Camera Notarilor Publici
Art 51 Camera Notarilor Publici
Art 52 Camera Notarilor Publici
Art 53 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 54 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 55 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 56 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 57 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 58 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 59 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 60 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 61 Uniunea Națională a Notarilor Publici

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...