Art 48 Camera Notarilor Publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea activității notarilor publici - Camera Notarilor Publici -
Art. 48. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Pe lângă Camere se pot constitui și pot funcționa curți de arbitraj.

(2) Curtea de arbitraj este o instituție permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, care funcționează pe lângă Camera Notarilor Publici și care își desfășoară activitatea în condițiile legii.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Curții de arbitraj, precum și organele de conducere ale acesteia se aprobă de Camere, pe baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

(4) Activitatea curților de arbitraj de pe lângă Camere se desfășoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare, Regulamentului de organizare și funcționare și Regulilor de procedură arbitrală stabilite de către Camere în baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

(5) Normele cu privire la onorariile arbitrilor și la taxele arbitrale se aprobă de către Colegiul director al Camerei.

(6) Taxele arbitrale vor fi folosite în scopul susținerii cheltuielilor legate de soluționarea litigiilor, plata cheltuielilor de secretariat, onorariile arbitrilor și documentarea acestora, precum și orice cheltuială necesară funcționării Curții de arbitraj.

(7) Curtea de arbitraj poate soluționa numai litigii izvorâte din actele și procedurile notariale.

(8) Dispozițiile alin. (1) - (7) se completează cu dispozițiile referitoare la arbitrajul instituționalizat din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.

Mergi la:
Art 38 Numirea în funcția de notar public
Art 39 Numirea în funcția de notar public
Art 40 Numirea în funcția de notar public
Art 41 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 42 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 43 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 44 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 45 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 46 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 47 Camera Notarilor Publici
Art 48 Camera Notarilor Publici
Art 49 Camera Notarilor Publici
Art 50 Camera Notarilor Publici
Art 51 Camera Notarilor Publici
Art 52 Camera Notarilor Publici
Art 53 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 54 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 55 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 56 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 57 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 58 Uniunea Națională a Notarilor Publici

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...