Art 47 Camera Notarilor Publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea activității notarilor publici - Camera Notarilor Publici -
Art. 47. -

(1) În circumscripția fiecărei curți de apel funcționează câte o Cameră, cu personalitate juridică.

(2) Sediul fiecărei Camere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. La nivelul fiecărui județ din circumscripția Camerei funcționează cel puțin un sediu secundar al acesteia. Camera are ștampilă proprie, care cuprinde cel puțin denumirea Camerei și stema României, iar în cazul sediilor secundare se menționează și denumirea județului în care funcționează sediul secundar.

(3) Din Cameră fac parte toți notarii publici care funcționează în circumscripția acesteia.

(4) Organele de conducere ale Camerei sunt:

a) Adunarea generală a Camerei;

b) Colegiul director al Camerei;

c) președintele Colegiului director al Camerei.

(5) Colegiul director este format dintr-un președinte, care este și președintele Camerei, un vicepreședinte, care este și vicepreședintele Camerei, și 3-7 membri. Colegiul director al Camerei este ales de Adunarea generală a Camerei, în condițiile stabilite prin statutul Uniunii, pentru un mandat de 4 ani, dintre notarii publici care funcționează în acea Cameră.

(6) Alegerea în funcțiile de conducere ale Camerei se face numai prin vot secret, în condițiile prevăzute de statut.

(7) Președintele și membrii Colegiului director al Camerei primesc indemnizație al cărei cuantum este stabilit de Adunarea generală a Camerei.

(8) În perioada în care Uniunea este autorizată ca operator al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Camerele dobândesc de drept calitatea de agent al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare. În vederea exercitării acestei calități, Camerele pot depune o cerere în acest sens la Ministerul Justiției, pentru a obține acordul de a opera în arhivă.

Mergi la:
Art 37 Numirea în funcția de notar public
Art 38 Numirea în funcția de notar public
Art 39 Numirea în funcția de notar public
Art 40 Numirea în funcția de notar public
Art 41 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 42 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 43 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 44 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 45 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 46 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 47 Camera Notarilor Publici
Art 48 Camera Notarilor Publici
Art 49 Camera Notarilor Publici
Art 50 Camera Notarilor Publici
Art 51 Camera Notarilor Publici
Art 52 Camera Notarilor Publici
Art 53 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 54 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 55 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 56 Uniunea Națională a Notarilor Publici
Art 57 Uniunea Națională a Notarilor Publici

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...