Art 41 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea activității notarilor publici - Încetarea și suspendarea din funcția de notar public -
Art. 41. -

(1) Calitatea de notar public încetează:

a) prin renunțarea scrisă la calitatea de notar public; Puneri în aplicare (1)

b) în cazul constatării incapacității de muncă, în condițiile legii; Puneri în aplicare (1)

c) în caz de neexercitare a funcției, fără justificare, o perioadă neîntreruptă de cel puțin 6 luni; Puneri în aplicare (1)

d) prin excluderea din profesie, dispusă ca sancțiune disciplinară, în condițiile prezentei legi; Puneri în aplicare (1)

e) în cazul văditei incapacități profesionale, constatată în urma controlului exercitat în condițiile prezentei legi; Puneri în aplicare (1)

f) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei pentru săvârșirea unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru săvârșirea cu intenție a unei alte infracțiuni; Puneri în aplicare (1)

g) în cazul în care notarul public nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) -g); Puneri în aplicare (1)

h) în cazul constatării, în condițiile prevăzute la art. 42 alin. (3), a unei boli psihice ireversibile; Puneri în aplicare (1)

i) prin deces. Puneri în aplicare (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. f), instanța de judecată comunică de îndată compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiției și Uniunii copia certificată a hotărârii judecătorești definitive de condamnare.

(3) Notarul public poate fi menținut în activitate în cazul în care, pentru o infracțiune săvârșită din culpă, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei, s-a aplicat pedeapsa amenzii sau acesta a beneficiat de amnistie ori grațiere înainte de începerea executării pedepsei și se apreciază că fapta săvârșită nu a adus atingere prestigiului profesiei.

(4) Încetarea funcției de notar public se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justiției, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la cererea notarului public sau din oficiu. Puneri în aplicare (1)

(5) La încetarea calității de notar public, Camera are obligația de a ridica de îndată sigiliile, registrele și arhiva. Registrele și arhiva se vor prelua, în următoarea ordine, de către:

a) notarul public asociat;

b) un alt notar public din circumscripția aceleiași judecătorii sau, în lipsă, din circumscripția aceleiași Camere, în cazul în care notarul public a cărui funcție a încetat își desfășura activitatea într-un birou notarial individual;

c) Cameră, în cazul în care arhiva nu poate fi preluată de un notar public.

(6) În cazul în care Camera este împiedicată să își exercite atribuțiile prevăzute la alin. (1) - (5), aceasta poate solicita sprijinul organelor de ordine publică.

Mergi la:
Art 31 Dobândirea calității de notar public
Art 32 Dobândirea calității de notar public
Art 33 Dobândirea calității de notar public
Art 34 Dobândirea calității de notar public
Art 35 Dobândirea calității de notar public
Art 36 Numirea în funcția de notar public
Art 37 Numirea în funcția de notar public
Art 38 Numirea în funcția de notar public
Art 39 Numirea în funcția de notar public
Art 40 Numirea în funcția de notar public
Art 41 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 42 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 43 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 44 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 45 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 46 Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Art 47 Camera Notarilor Publici
Art 48 Camera Notarilor Publici
Art 49 Camera Notarilor Publici
Art 50 Camera Notarilor Publici
Art 51 Camera Notarilor Publici

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...