Art 19 Organizarea, funcționarea și evidența biroului individual notarial și a societății profesionale notariale | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea activității notarilor publici - Organizarea, funcționarea și evidența biroului individual notarial și a societății profesionale notariale -
Art. 19. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Activitatea notarilor publici se desfășoară în cadrul unui birou notarial, în care pot funcționa unul sau mai mulți notari publici asociați în partidă simplă sau comună, după caz, conform avizului Colegiului director al Camerei, angajați cu studii superioare și personal auxiliar.

(2) Prin asociere, notarul public nu își pierde dreptul la birou notarial individual.

(3) Asocierea și încetarea asocierii notarilor publici care au sediul biroului în circumscripția aceleiași judecătorii se dispun prin decizie a Colegiului director al Camerei în a cărei rază teritorială se află judecătoria în circumscripția căreia au sediul notarii publici. Asocierea și încetarea asocierii notarilor publici care nu au sediul biroului în circumscripția aceleiași judecătorii se dispun prin ordin al ministrului justiției. Condițiile și procedura privind asocierea, respectiv încetarea asocierii notarilor publici, se stabilesc prin regulamentul de punere în aplicare a prezentei legi*).

*) A se vedea Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Asocierea, respectiv încetarea asocierii, produce efecte de la data înregistrării acesteia în Registrul național de evidență a notarilor publici, denumit în continuare RNENP, ținut de Uniune. Certificatul de înregistrare se comunică, de îndată, Ministerului Justiției.

Mergi la:
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Competența notarilor publici
Art 13 Competența notarilor publici
Art 14 Competența notarilor publici
Art 15 Competența notarilor publici
Art 16 Competența notarilor publici
Art 17 Competența notarilor publici
Art 18 Competența notarilor publici
Art 19 Organizarea, funcționarea și evidența biroului individual notarial și a societății profesionale notariale
Art 20 Organizarea, funcționarea și evidența biroului individual notarial și a societății profesionale notariale
Art 21 Actualizarea numărului de notari publici
Art 22 Dobândirea calității de notar public
Art 23 Dobândirea calității de notar public
Art 24 Dobândirea calității de notar public
Art 25 Dobândirea calității de notar public
Art 26 Dobândirea calității de notar public
Art 27 Dobândirea calității de notar public
Art 28 Dobândirea calității de notar public
Art 29 Dobândirea calității de notar public

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...