Art 164 Arhiva și evidența activității | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Controlul activității notariale, arhiva și evidența activității - Arhiva și evidența activității -
Art. 164. -

(1) La nivelul Uniunii funcționează următoarele registre:

a) Registrul național notarial de evidență a succesiunilor (RNNES), în care se înregistrează cauzele succesorale privind cetățenii români, străini sau apatrizi cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri în România;

b) Registrul național notarial de evidență a liberalităților (RNNEL), în care se înregistrează toate actele de donație, dispozițiile testamentare, revocarea lor, precum și retractarea revocării acestora;

c) Registrul național notarial de evidență a opțiunilor succesorale (RNNEOS), în care se înregistrează toate actele notariale referitoare la acceptarea, respectiv renunțarea la moștenire;

d) Registrul național notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora (RNNEPR), în care se înregistrează procurile/mandatele date în scopul încheierii de acte și îndeplinirii de proceduri notariale, precum și actele de revocare a acestora;

e) Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale (RNNRM), în care se înscrie, pentru opozabilitate față de terți, regimul matrimonial ales de soți; Reviste (1)

f) Registrul național notarial de evidență a creditorilor persoanelor fizice și a opozițiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC), în care se înscriu, pentru opozabilitate față de terți, cererile creditorilor cu privire la creanțele pe care le au față de o persoană fizică.

(2) Uniunea poate înființa și alte registre naționale notariale necesare desfășurării activității notarilor publici și, respectiv, aplicării dispozițiilor Codului civil, republicat, cu modificările ulterioare.

(3) Registrele naționale notariale prevăzute la alin. (1) se țin în format electronic și pe suport hârtie de către Uniune.

(4) Transferul informațiilor între notarii publici și registrele naționale notariale ținute în format electronic se face numai pe suport electronic, în baza semnăturii electronice calificate a utilizatorului.

(5) Organizarea și funcționarea registrelor prevăzute la alin. (1) lit. a) -d) și f), precum și procedura de înscriere și consultare a acestora se stabilesc prin decizie a Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

Mergi la:
Art 154 Primirea în depozit de înscrisuri și documente
Art 155 Acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin
Art 156 Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale
Art 157 Reconstituirea actelor originale
Art 158 Controlul activității notariale
Art 159 Controlul activității notariale
Art 160 Controlul activității notariale
Art 161 Arhiva și evidența activității
Art 162 Arhiva și evidența activității
Art 163 Arhiva și evidența activității
Art 164 Arhiva și evidența activității
Art 165 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 166 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 167 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 168 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 169 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 170 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 171 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 172 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 173 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 174 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...