Art 163 Arhiva și evidența activității | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Controlul activității notariale, arhiva și evidența activității - Arhiva și evidența activității -
Art. 163. -

(1) Camera și sediile secundare ale acesteia vor avea arhivă proprie și vor putea deține și conserva inclusiv arhiva birourilor notariale, conform aprobării Colegiului director al Camerei. Puneri în aplicare (1)

(2) Arhivele Camerelor constituite în condițiile alin. (1), arhivele birourilor notariale și ale registrelor naționale notariale sunt de utilitate publică.

(3) Pentru eliberarea duplicatelor sau a copiilor legalizate de pe actele din aceste arhive, pentru îndreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vădite, precum și pentru reconstituirea actelor notariale, Colegiul director va desemna un notar public.

(4) Pentru eliberarea de copii certificate de pe actele din aceste arhive, Colegiul director va desemna un angajat cu studii juridice al Camerei.

(5) Competența eliberării copiilor legalizate de pe actele emise de notariatele de stat sau de alte organe cu activitate notarială aparține instituției care a preluat arhiva acestora.

Mergi la:
Art 153 Efectuarea și legalizarea traducerilor
Art 154 Primirea în depozit de înscrisuri și documente
Art 155 Acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin
Art 156 Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale
Art 157 Reconstituirea actelor originale
Art 158 Controlul activității notariale
Art 159 Controlul activității notariale
Art 160 Controlul activității notariale
Art 161 Arhiva și evidența activității
Art 162 Arhiva și evidența activității
Art 163 Arhiva și evidența activității
Art 164 Arhiva și evidența activității
Art 165 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 166 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 167 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 168 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 169 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 170 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 171 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 172 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 173 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...