Art 160 Controlul activității notariale | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Controlul activității notariale, arhiva și evidența activității - Controlul activității notariale -
Art. 160. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Controlul profesional administrativ se exercită de către Uniunea Națională a Notarilor Publici prin consiliul său de conducere și va avea în vedere:

a) organizarea Camerelor Notarilor Publici și a birourilor notarilor publici;

b) calitatea actelor și lucrărilor încheiate de notarii publici;

c) respectarea obligațiilor profesionale legale, statutare și deontologice.

(2) Consiliul Uniunii poate delega Colegiului director al Camerei exercitarea controlului prevăzut la alin. (1) lit. b), în circumscripția sa.

(3) Ministrul justiției poate ordona controlul activității notarilor publici prin inspectori generali de specialitate.

Mergi la:
Art 150 Certificarea unor fapte
Art 151 Certificarea unor fapte
Art 152 Legalizarea copiilor după înscrisuri
Art 153 Efectuarea și legalizarea traducerilor
Art 154 Primirea în depozit de înscrisuri și documente
Art 155 Acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin
Art 156 Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale
Art 157 Reconstituirea actelor originale
Art 158 Controlul activității notariale
Art 159 Controlul activității notariale
Art 160 Controlul activității notariale
Art 161 Arhiva și evidența activității
Art 162 Arhiva și evidența activității
Art 163 Arhiva și evidența activității
Art 164 Arhiva și evidența activității
Art 165 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 166 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 167 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 168 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 169 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 170 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...