Art 159 Controlul activității notariale | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Controlul activității notariale, arhiva și evidența activității - Controlul activității notariale -
Art. 159. -
Puneri în aplicare (1), Hotărâri judecătorești

(1) Actele notariale pot fi atacate de părți sau de orice persoană interesată prin acțiune în anulare la instanța judecătorească, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare. Caută hotărâri judecătorești

(2) Totodată, partea nemulțumită poate introduce plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial, în termen de 10 zile de la data când a luat cunoștință, la judecătoria în circumscripția căreia își are sediul biroul notarial care a refuzat îndeplinirea actului. Caută hotărâri judecătorești

(3) Plângerea se depune la biroul notarului public care a refuzat cererea, iar acesta o va înainta de îndată instanței, împreună cu dosarul cauzei. Caută hotărâri judecătorești

(4) Judecarea plângerii se face cu citarea tuturor părților interesate în cauză. În cazul admiterii plângerii, instanța indică în hotărâre modul în care trebuie întocmit actul. Caută hotărâri judecătorești

(5) Notarul public este obligat să se conformeze hotărârii judecătorești rămasă definitivă. Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Art 149 Dare de dată certă înscrisurilor
Art 150 Certificarea unor fapte
Art 151 Certificarea unor fapte
Art 152 Legalizarea copiilor după înscrisuri
Art 153 Efectuarea și legalizarea traducerilor
Art 154 Primirea în depozit de înscrisuri și documente
Art 155 Acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin
Art 156 Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale
Art 157 Reconstituirea actelor originale
Art 158 Controlul activității notariale
Art 159 Controlul activității notariale
Art 160 Controlul activității notariale
Art 161 Arhiva și evidența activității
Art 162 Arhiva și evidența activității
Art 163 Arhiva și evidența activității
Art 164 Arhiva și evidența activității
Art 165 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 166 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 167 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 168 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 169 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...