Art 152 Legalizarea copiilor după înscrisuri | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Alte proceduri notariale - Legalizarea copiilor după înscrisuri -
Art. 152. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Notarul public eliberează copii legalizate numai de pe înscrisurile originale prezentate de părți, astfel cum au fost emise în starea lor inițială, după confruntarea copiei cu originalul. Reviste (1)

(2) În cazul legalizării copiei de pe acte de identitate sau titluri de călătorie, în încheierea de legalizare se va menționa scopul în care urmează a fi folosită copia.

(3) Se pot legaliza copii atât de pe un înscris original în întregime, cât și de pe părți determinate ale acestuia, cu condiția să nu se denatureze înțelesul integral al înscrisului.

(4) Pe copie, înainte de a se reda conținutul actului, se va menționa "EXTRAS", iar în încheierea de legalizare a acesteia se va face mențiunea corespunzătoare.

(5) În cererea pentru legalizarea copiei se va identifica înscrisul, precizându-se numărul de exemplare cerut de parte. Un exemplar al copiei legalizate se va reține la dosar.

(6) Copiile certificate/legalizate eliberate din arhivele notariale sunt valabile 6 luni.

(7) În încheiere se va arăta că s-au îndeplinit condițiile esențiale ale legalizării copiei, în sensul art. 84 lit. g), prin următoarele mențiuni:

a) atestarea conformității copiei cu înscrisul prezentat;

b) starea în care se află înscrisul;

c) semnătura secretarului care a făcut colaționarea;

d) denumirea înscrisului așa cum apare în acesta sau, în lipsă, o denumire corespunzătoare raportului juridic constatat de acel înscris.

(8) Dacă se legalizează un înscris sub semnătură privată sau din arhiva biroului notarial, în încheiere se va face mențiune expresă în acest sens.

(9) În cazul în care confruntarea copiei cu originalul înscrisului cere o pregătire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntării efectuate de către un expert desemnat de notar, potrivit legii. În acest caz, încheierea este semnată și de expert.

(10) Copii legalizate din arhiva biroului notarial de pe actele emise de notarul public se eliberează numai părților, succesorilor și reprezentanților acestora, precum și celor care justifică un drept sau un interes legitim. Fotocopierea se face de pe originalul din arhivă, cu toate mențiunile și modificările aduse originalului până la data eliberării copiei legalizate.

(11) În vederea legalizării copiei unui înscris original întocmit într-o altă limbă decât cea română, acel înscris va fi tradus în limba română de un traducător și interpret autorizat. Copia legalizată de pe înscrisul original, însoțită de traducerea în limba română, va fi eliberată părții în numărul de exemplare solicitat. Un exemplar din acestea se păstrează în arhiva notarului.

Mergi la:
Art 142 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 143 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 144 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 145 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 146 Procedura citării, comunicării și notificării în materie notarială
Art 147 Procedura citării, comunicării și notificării în materie notarială
Art 148 Legalizarea semnăturilor și a sigiliilor
Art 149 Dare de dată certă înscrisurilor
Art 150 Certificarea unor fapte
Art 151 Certificarea unor fapte
Art 152 Legalizarea copiilor după înscrisuri
Art 153 Efectuarea și legalizarea traducerilor
Art 154 Primirea în depozit de înscrisuri și documente
Art 155 Acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin
Art 156 Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale
Art 157 Reconstituirea actelor originale
Art 158 Controlul activității notariale
Art 159 Controlul activității notariale
Art 160 Controlul activității notariale
Art 161 Arhiva și evidența activității
Art 162 Arhiva și evidența activității

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...