Art 150 Certificarea unor fapte | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Alte proceduri notariale - Certificarea unor fapte -
Art. 150. -

(1) Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal: Puneri în aplicare (1)

a) faptul că o persoană se află în viață; Puneri în aplicare (1)

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc; Puneri în aplicare (1)

c) faptul că persoana din fotografie este aceeași cu persoana care cere certificarea; Puneri în aplicare (1)

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi și la o anumită oră într-un anumit loc, precum și declarația acesteia; Puneri în aplicare (1)

e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorți, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entități autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe; Puneri în aplicare (1)

f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe; Puneri în aplicare (1)

g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competența exclusivă a altor organe. Puneri în aplicare (1)

(2) În încheiere se vor menționa și ora constatării, precum și fapta care se certifică.

Mergi la:
Art 140 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 141 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 142 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 143 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 144 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 145 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale
Art 146 Procedura citării, comunicării și notificării în materie notarială
Art 147 Procedura citării, comunicării și notificării în materie notarială
Art 148 Legalizarea semnăturilor și a sigiliilor
Art 149 Dare de dată certă înscrisurilor
Art 150 Certificarea unor fapte
Art 151 Certificarea unor fapte
Art 152 Legalizarea copiilor după înscrisuri
Art 153 Efectuarea și legalizarea traducerilor
Art 154 Primirea în depozit de înscrisuri și documente
Art 155 Acte de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin
Art 156 Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale
Art 157 Reconstituirea actelor originale
Art 158 Controlul activității notariale
Art 159 Controlul activității notariale
Art 160 Controlul activității notariale

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...