Art 116 Procedura succesorală | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Procedura actelor notariale - Procedura succesorală -
Art. 116. -
Reviste (2)

(1) Pe baza încheierii finale se redactează certificatul de moștenitor sau de legatar, care va avea aceeași dată cu încheierea finală și număr din registrul de termene succesorale și va cuprinde constatările din încheiere referitoare la masa succesorală, numărul și calitatea moștenitorilor și cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

(2) Certificatul de moștenitor va putea cuprinde mențiuni cu privire la modalitatea prin care a fost stabilită întinderea drepturilor succesorilor, precum și orice mențiune care justifică eliberarea acestuia.

(3) Certificatul de moștenitor face dovada calității de moștenitor, legal sau testamentar, precum și dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor acceptanți asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

(4) Câte un exemplar al certificatului de moștenitor se eliberează fiecăruia dintre moștenitori sau legatari, după caz, după achitarea taxelor succesorale și a onorariilor.

(5) În cazul în care s-a instituit un executor testamentar, se va elibera, în condițiile de mai sus, un certificat de executor testamentar.

(6) După suspendarea procedurii succesorale în cazurile prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. b) și c), certificatul de moștenitor se eliberează în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă.

Mergi la:
Art 106 Procedura succesorală
Art 107 Procedura succesorală
Art 108 Procedura succesorală
Art 109 Procedura succesorală
Art 110 Procedura succesorală
Art 111 Procedura succesorală
Art 112 Procedura succesorală
Art 113 Procedura succesorală
Art 114 Procedura succesorală
Art 115 Procedura succesorală
Art 116 Procedura succesorală
Art 117 Procedura succesorală
Art 118 Procedura succesorală
Art 119 Procedura succesorală
Art 120 Procedura succesorală
Art 121 Procedura lichidării pasivului succesoral
Art 122 Procedura lichidării pasivului succesoral
Art 123 Procedura lichidării pasivului succesoral
Art 124 Procedura lichidării pasivului succesoral
Art 125 Procedura lichidării pasivului succesoral
Art 126 Procedura lichidării pasivului succesoral

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...