Art 113 Procedura succesorală | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Procedura actelor notariale - Procedura succesorală -
Art. 113. -
Reviste (2)

(1) În succesiunea în care există bunuri, s-a realizat acordul între moștenitori și s-au administrat probe îndestulătoare, notarul public întocmește încheierea finală a procedurii succesorale.

(2) Încheierea finală are forța probantă a înscrisului autentic și va cuprinde următoarele elemente:

a) antetul biroului notarial;

b) numărul dosarului succesoral sau al dosarelor care se dezbat împreună;

c) numele și prenumele notarului instrumentator;

d) data încheierii;

e) datele de identificare ale defunctului: numele, prenumele, codul numeric personal, ultimul domiciliu, data decesului;

f) numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal, calitatea celor prezenți față de defunct și modalitatea de identificare a acestora;

g) menționarea persoanelor lipsă;

h) mențiuni privind îndeplinirea procedurii;

i) declarația celor prezenți cu privire la numărul și calitatea moștenitorilor, coroborată cu depoziția martorilor;

j) mențiuni cu privire la existența testamentului, forma acestuia și a modului în care s-a constatat valabilitatea acestuia;

k) mențiuni despre efectuarea inventarului;

l) mențiuni cu privire la regimul matrimonial al defunctului și modalitatea de lichidare a acestui regim;

m) masa succesorală declarată: bunuri mobile, bunuri imobile și pasivul succesiunii;

n) semnăturile moștenitorilor prin care atestă veridicitatea celor consemnate în încheiere, acceptarea moștenirii, solicitări privind raportarea donațiilor, reducțiunea liberalităților excesive, acordul realizării acestora, precum și eliberarea certificatului de moștenitor;

o) în baza declarațiilor moștenitorilor și a tuturor probelor administrate în cauză, notarul public va constata compunerea masei succesorale, valoarea activului sau, după caz, valoarea masei de calcul, valoarea pasivului și a activului net;

p) indicarea temeiului legal al devoluțiunii succesorale legale și/sau, după caz, testamentare;

q) indicarea numelui, prenumelui, domiciliului și a codului numeric personal al fiecărui moștenitor;

r) calitatea sau titlul în baza căruia moștenesc;

s) întinderea drepturilor succesorale;

ș) mențiuni privind modalitatea de stabilire a întinderii dreptului fiecărui moștenitor, după caz;

t) modul de calcul al taxelor succesorale;

ț) taxele stabilite;

u) dispoziția cu privire la eliberarea certificatului, menționând felul acestuia.

(3) Dacă moștenitorii și-au împărțit bunurile prin bună- învoială, în încheiere se va arăta modul de împărțeală și bunurile succesorale atribuite fiecăruia. Actul de împărțeală va putea fi cuprins în încheierea finală sau se va putea întocmi separat, în una dintre formele prescrise de lege.

Mergi la:
Art 103 Procedura succesorală
Art 104 Procedura succesorală
Art 105 Procedura succesorală
Art 106 Procedura succesorală
Art 107 Procedura succesorală
Art 108 Procedura succesorală
Art 109 Procedura succesorală
Art 110 Procedura succesorală
Art 111 Procedura succesorală
Art 112 Procedura succesorală
Art 113 Procedura succesorală
Art 114 Procedura succesorală
Art 115 Procedura succesorală
Art 116 Procedura succesorală
Art 117 Procedura succesorală
Art 118 Procedura succesorală
Art 119 Procedura succesorală
Art 120 Procedura succesorală
Art 121 Procedura lichidării pasivului succesoral
Art 122 Procedura lichidării pasivului succesoral
Art 123 Procedura lichidării pasivului succesoral

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...