Art 109 Procedura succesorală | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Procedura actelor notariale - Procedura succesorală -
Art. 109. -
Reviste (2)

(1) Procedura succesorală se poate suspenda în următoarele cazuri:

a) a trecut un an de la deschiderea moștenirii și, deși au fost legal citați, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de moștenitor, și există dovada că cel puțin unul dintre ei a acceptat moștenirea; Puneri în aplicare (1)

b) succesibilii își contestă unii altora calitatea sau nu se înțeleg cu privire la compunerea masei succesorale și la întinderea drepturilor care li se cuvin; Puneri în aplicare (1)

c) moștenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au adresat instanței de judecată pentru stabilirea drepturilor lor; Puneri în aplicare (1)

d) în orice alte cazuri prevăzute în Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare. Puneri în aplicare (1)

(2) În încheierea de suspendare se consemnează elementele care au rezultat din dezbateri, până la momentul suspendării, cu privire la identitatea celor prezenți, opțiunea succesorală a acestora și compunerea masei succesorale.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), notarul public stabilește prin încheiere masa succesorală, cu precizarea bunurilor sau a drepturilor care se contestă, întinderea drepturilor moștenitorilor și motivele neînțelegerii, îndrumând părțile să soluționeze neînțelegerile dintre ele pe cale judecătorească.

(4) La cererea părților, notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricând, dacă se constată încetarea cauzelor care au determinat suspendarea lui.

Mergi la:
Art 99 Autentificarea înscrisurilor
Art 100 Autentificarea înscrisurilor
Art 101 Autentificarea înscrisurilor
Art 102 Autentificarea înscrisurilor
Art 103 Procedura succesorală
Art 104 Procedura succesorală
Art 105 Procedura succesorală
Art 106 Procedura succesorală
Art 107 Procedura succesorală
Art 108 Procedura succesorală
Art 109 Procedura succesorală
Art 110 Procedura succesorală
Art 111 Procedura succesorală
Art 112 Procedura succesorală
Art 113 Procedura succesorală
Art 114 Procedura succesorală
Art 115 Procedura succesorală
Art 116 Procedura succesorală
Art 117 Procedura succesorală
Art 118 Procedura succesorală
Art 119 Procedura succesorală

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...