Art 107 Procedura succesorală | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Procedura actelor notariale - Procedura succesorală -
Art. 107. -

(1) În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabilește calitatea moștenitorilor și legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum și compunerea masei succesorale.

(2) În cazul existenței unui testament olograf, mistic sau privilegiat prezentat notarului public sau găsit la inventar, acesta procedează la deschiderea și vizarea lui spre neschimbare. La termenul fixat pentru dezbatere se constată starea lui materială întocmindu-se un proces-verbal, urmat de procedura validării. Practică judiciară (1)

(3) Procesul-verbal de validare a testamentului se întocmește de către notarul public în prezența succesibililor legali înlăturați prin testament sau ale căror drepturi sunt afectate prin acesta și care vor fi citați în acest scop.

(4) Notarul public va dispune efectuarea unei expertize grafoscopice atunci când:

a) succesibilii înlăturați de la moștenire, deși citați, nu se prezintă;

b) succesibilii declară că nu cunosc scriitura defunctului;

c) succesibilii contestă scriitura defunctului, aducând probe în acest sens;

d) defunctul nu are moștenitori legali.

(5) În cazul în care în expertiza grafoscopică se constată că scriitura nu aparține testatorului, notarul public va continua procedura succesorală.

(6) Pe bază de declarație sau probe administrate în cauză se va stabili dacă succesorii au acceptat succesiunea în termenul legal.

(7) Declarațiile de opțiune succesorală se înscriu în registrul special (RNNEOS) prevăzut la art. 164.

(8) Declarația dată peste termenul de opțiune prin care un succesibil declară că nu și-a însușit calitatea sau titlul de moștenitor în termenul prevăzut la art. 1.103 din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, și înțelege să renunțe la succesiune se înscrie în RNNEOS.

Mergi la:
Art 97 Autentificarea înscrisurilor
Art 98 Autentificarea înscrisurilor
Art 99 Autentificarea înscrisurilor
Art 100 Autentificarea înscrisurilor
Art 101 Autentificarea înscrisurilor
Art 102 Autentificarea înscrisurilor
Art 103 Procedura succesorală
Art 104 Procedura succesorală
Art 105 Procedura succesorală
Art 106 Procedura succesorală
Art 107 Procedura succesorală
Art 108 Procedura succesorală
Art 109 Procedura succesorală
Art 110 Procedura succesorală
Art 111 Procedura succesorală
Art 112 Procedura succesorală
Art 113 Procedura succesorală
Art 114 Procedura succesorală
Art 115 Procedura succesorală
Art 116 Procedura succesorală
Art 117 Procedura succesorală

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...