Art 105 Procedura succesorală | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Procedura actelor notariale - Procedura succesorală -
Art. 105. -
Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

(1) La cererea persoanelor interesate, se va proceda la inventarierea bunurilor succesorale, în condițiile prevăzute de lege. Dacă nu există cerere anterioară pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere ține loc și de cerere de deschidere a acestei proceduri.

(2) Inventarul poate fi făcut și de către o altă persoană desemnată de notarul public în baza unei împuterniciri date în acest sens.

(3) În situația în care bunurile moștenirii se află în circumscripții judecătorești diferite, notarul public sesizat va solicita efectuarea inventarului prin comisie rogatorie.

(4) Cererea de inventariere poate fi făcută de orice succesibil, de executorul testamentar, de creditorii defunctului sau ai moștenitorilor ori de altă persoană care justifică un interes.

(5) La întocmirea inventarului pot participa succesibilii sau, după caz, executorul testamentar, creditorii și 2 martori. În cazul în care succesibilii, executorul testamentar sau creditorii refuză să semneze procesul-verbal, semnătura martorilor este suficientă pentru îndeplinirea procedurii.

(6) La primirea cererii de efectuare a inventarului, notarul va anunța succesibilii despre efectuarea inventarului.

(7) În cazul în care unul dintre succesibili sau altă persoană care are în posesie bunuri din patrimoniul defunctului se opune la efectuarea inventarului, notarul va întocmi un proces-verbal în care va face mențiune despre opunere și va indica persoanelor care insistă la inventariere să solicite instanței competente să dispună efectuarea inventarului.

(8) În cazul în care instanța a dispus efectuarea inventarului, notarul îl va efectua, fără să mai țină seama de vreo opoziție, iar în procesul-verbal de inventariere va menționa că inventarierea se face în baza hotărârii judecătorești.

Mergi la:
Art 95 Autentificarea înscrisurilor
Art 96 Autentificarea înscrisurilor
Art 97 Autentificarea înscrisurilor
Art 98 Autentificarea înscrisurilor
Art 99 Autentificarea înscrisurilor
Art 100 Autentificarea înscrisurilor
Art 101 Autentificarea înscrisurilor
Art 102 Autentificarea înscrisurilor
Art 103 Procedura succesorală
Art 104 Procedura succesorală
Art 105 Procedura succesorală
Art 106 Procedura succesorală
Art 107 Procedura succesorală
Art 108 Procedura succesorală
Art 109 Procedura succesorală
Art 110 Procedura succesorală
Art 111 Procedura succesorală
Art 112 Procedura succesorală
Art 113 Procedura succesorală
Art 114 Procedura succesorală
Art 115 Procedura succesorală

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...