Actualizarea numărului de notari publici | Lege 36/1995

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea activității notarilor publici -
SECȚIUNEA a 2-a
Actualizarea numărului de notari publici

Art. 21. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

(1) La actualizarea numărului de notari publici se va avea în vedere ca în circumscripția unei judecătorii să își exercite funcția cel puțin 2 notari publici.

(2) Numărul posturilor de notar public se actualizează, de regulă anual, de către ministrul justiției. Actualizarea se face la propunerea Consiliului Uniunii. Puneri în aplicare (8)

(3) Ministrul justiției va proceda, în primul trimestru al fiecărui an, pe baza propunerilor Consiliului Uniunii, la emiterea ordinelor de actualizare, în mod distinct, pentru fiecare categorie de posturi care se actualizează, astfel:

a) posturile destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție; Puneri în aplicare (2)

b) posturi destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat; Puneri în aplicare (2)

c) posturi destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar public; Puneri în aplicare (2)

d) posturi destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale. Puneri în aplicare (2)

(4) La formularea propunerii de actualizare, Consiliul Uniunii va ține seama de:

a) propunerile Camerelor;

b) numărul notarilor publici în funcție;

c) numărul notarilor stagiari care urmează să susțină examenul de definitivat;

d) cererile judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție care urmează să fie numiți notar public cu scutire de examen;

e) cerințele rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor;

f) volumul și tipul procedurilor notariale solicitate de către public;

g) media anuală a onorariilor încasate de birourile notariale, pe localități.

(5) La formularea propunerilor de actualizare, Camerele vor avea în vedere criteriile prevăzute la alin. (4) lit. b) -g).

Mergi la:
Organizarea, funcționarea și evidența biroului individual notarial și a societății profesionale notariale
Actualizarea numărului de notari publici
Dobândirea calității de notar public
Numirea în funcția de notar public
Încetarea și suspendarea din funcția de notar public
Camera Notarilor Publici
Uniunea Națională a Notarilor Publici
Drepturile notarilor publici
Îndatoririle și răspunderile notarilor publici
Dispoziții comune
Autentificarea înscrisurilor
Procedura succesorală

Acesta este un fragment din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...