Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 4/2016

2. Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
de Gheorghe Buta

31 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

The attorney and the Public notary as Fiduciaries

Abstract

The Civil Code which entered into force in 2011 brought in the Romanian legal landscape the institution of Fiducia, whose regulation is inspired by the French one. The Civil Code limits the categories of entities - legal entities and natural persons - which may hold de quality of fiduciary to several institutions and authorized persons. These include, among others, attorneys and public notaries, under any form of practicing the profession.

The exercise of fiduciary activities by attorneys and public notaries raises several issues, considering the special provisions in the laws of organization and exercise of the two professions and in their statutes. The current article tries to identify these issues and to propose, with reasons, various solutions to solve them, and where the current regulation does not offer proper solutions, it tries to propose a rethinking and a reformulation of the legal provisions concerning the fiduciary activities of attorneys and public notaries.

Keywords: fiducia; fiduciary activities; attorneys; public notaries rezumat

Prin C. civ. intrat în vigoare în anul 2011 a fost introdusă în peisajul juridic românesc instituția fiduciei, reglementarea ei fiind inspirată din reglementarea franceză. C. civ. limitează categoriile de persoane - juridice și fizice - care pot avea calitatea de fiduciari la anumite instituții și persoane autorizate. Printre acestea se numără și avocații și notarii publici, indiferent de forma de exercitare a profesiei. Exercitarea de către avocați și de către notarii publici a unei activități fiduciare ridică o serie de probleme, având în vedere reglementările speciale din legile de organizare și exercitare a celor două profesii și din statutele acestor profesii. Prezentul articol vine să identifice aceste probleme și să propună, argumentat, soluții pentru rezolvarea acestora, iar acolo unde reglementarea actuală nu oferă soluții, să propună o regândire și o reformulare a prevederilor legale ce privesc activitatea fiduciară a avocaților și a notarilor publici.

Cuvinte-cheie: fiducia; activități fiduciare; avocați; notari publici

Dispozițiile art. 776 C. civ., care are denumirea marginală "Părțile contractului de fiducie", trebuie coroborate cu dispozițiile art. 773 privind definiția fiduciei. Astfel, din dispozițiile art. 773 rezultă că părțile contractului sunt următoarele: (i) constituitorul

- persoana care transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare; (ii) fiduciarul

- persoana către care se transmit aceste drepturi și care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari(1).

Pornind de la prevederile art. 773, art. 776 dezvoltă aceste dispoziții. Astfel, din coroborarea celor două articole rezultă că părțile contractului de fiducie sunt doar constituitorul și fiduciarul. Din interpretarea art. 776 și art. 773 rezultă că beneficiarul nu este parte în contract. Acesta poate fi o terță persoană, la fel cum poate avea loc. suprapunerea calității de beneficiar cu cea de fiduciar, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 777 C. civ.

În ceea ce privește persoana fiduciarului, pot avea calitatea de fiduciar în contractul de fiducie doar instituțiile de credit, societățile de servicii și investiții financiare, societățile de asigurare și reasigurare legal înființate, precum și notarii publici și avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei. Totuși, această soluție a fost criticată în doctrină, propunându-se să aibă calitatea de fiduciar orice persoană fizică sau juridică, cu respectarea anumitor condiții de solvabilitate și onorabilitate(2). O altă parte a doctrinei(3) apreciază ca utilă și justificată această limitare a calității de fiduciar la anumite instituții și persoane fizice autorizate - prezentând garanții de pregătire profesională și de onorabilitate și supuse, printre altele, și unui control financiar strict - de dorința legiuitorului de a-i proteja pe constituanți și beneficiari, pe de o parte, iar, pe de altă parte, de a se limita posibilitatea folosirii instituției fiduciei pentru operațiuni de spălare de bani.

I. Avocatul fiduciar

Potrivit art. 776 alin. (3), calitatea de fiduciar într-un contract de fiducie o pot avea și avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

În Franța, în reglementarea inițială a fiduciei, avocații nu puteau avea calitatea de fiduciari, această posibilitate fiindu-le recunoscută ulterior, prin Legea 2008-776 din 4 august 2008 (Legea modernizării economiei).

În România, anterior intrării în vigoare a C. civ., în Legea nr. 51/1995, în art. 3 alin. (1) lit. g), se prevedea că activitatea avocatului se realizează și prin "activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate".

Se poate observa cu ușurință că activitățile fiduciare avute în vedere de textul menționat, enumerate expres și limitativ, și care puteau fi îndeplinite de avocat nu acopereau decât parțial activitățile fiduciare astfel cum au fost ele reglementate ulterior, prin C. civ.. Se mai poate observa că, dacă avocatul era fiduciarul, clientul era atât constitutor, cât și beneficiar al acestor activități fiduciare.

Textul inițial al art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 a fost modificat prin art. 85 pct. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului C. civ., având acum următoarea redactare: "activități fiduciare desfășurate în condițiile C. civ.". Prin aceasta s-au pus de acord prevederile Legii nr. 51/1995 și cele ale C. civ. privind activitatea fiduciară a avocaților și, implicit, se dă impresia că s-a lărgit sfera activităților fiduciare pe care avocații le pot desfășura, în calitate de fiduciari, respectiv că aceștia ar putea desfășura toate activitățile fiduciare pe care le pot desfășura și celelalte categorii de fiduciari, prevăzute de art. 776 alin. (2) C. civ.

Prevederile Legii nr. 51/1995 cu privire la activitatea fiduciară a avocatului, foarte laconice și generale, au fost dezvoltate prin prevederile Statutului profesiei de avocat(4), în Capitolul III (Activitatea profesională a avocatului), Secțiunea 1 (Conținutul activității profesionale), Subsecțiunea a 4-a (Activități fiduciare).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...