Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 4/2016

1. Noile orientări legislative privind recunoașterea în domeniul concurenței, potrivit Legii nr. 21/1996, republicată (r3)
de Iuliana Rîciu

31 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

The new legislative guidelines regarding the recognition in competition domain, according to Law no. 21/1996, republished (r3)

Abstract

Competition Law. 21/1996 (r3), as amended by O.G. no. 31/2015, approved by Law no. 347/2015, regulates the possibility of the interested undertakings, that both before the hearing and also before the submission of the investigation report, to expressly recognize comitting the anticompetitive activity, will benefit from a reduction of a fine.

Keywords: competition law; liability; fine rezumat

Legea concurenței nr. 21/1996 (r3), astfel cum a fost modificată și completată prin O.G. nr. 31/2015, aprobată prin Legea nr. 347/2015, reglementează posibilitatea întreprinderilor interesate ca, atât înainte de audieri, cât și înainte de comunicarea raportului de investigație, să recunoască în mod expres săvârșirea faptei anticoncurențiale, urmând să beneficieze de o reducere a amenzii.

Cuvinte-cheie: dreptul concurenței; răspundere; amendă

Tema propusă spre dezbatere pornește de la noile dispoziții introduse în cuprinsul Legii nr. 21/1996 (r3) prin O.U.G. nr. 31/2015(1), aprobată prin Legea nr. 347/2015(2) privind recunoașterea în domeniul concurenței.

Modificările aduse Legii nr. 21/1996, cu privire la recunoaștere, au vizat eficientizarea activității autorității de concurență și o simplificare a procedurii administrative.

Spre deosebire de legislația anterioară, când recunoașterea putea interveni după primirea raportului de investigație sau în cadrul audierilor [art. 55 alin. (2) din Legea nr. 21/1996], actualele dispoziții legale încurajează întreprinderile/companiile să recunoască faptele anticoncurențiale atât înainte de audieri, cât și de comunicarea raportului de investigație.

În prezent, fundamentul legal al recunoașterii îl reprezintă dispozițiile art. 57 din Legea nr. 21/1996 (r3) (3), potrivit cărora:

"Art. 57. (1) Individualizarea sancțiunilor prevăzute la art. 53, 54, 55 și 56 se face ținând seama de gravitatea și durata faptei. Prin instrucțiuni adoptate de către Consiliul Concurenței se stabilesc și celelalte elemente în funcție de care se face individualizarea sancțiunilor, precum și gradarea pe tranșe a acestora.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 55 alin. (1), dacă întreprinderea recunoaște, în mod expres, înainte de audieri, săvârșirea faptei anticoncurențiale și, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenței poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază determinat conform instrucțiunilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1). În cazul acordării reducerii pentru recunoașterea faptei, nivelul amenzii va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării.

(3) Reducerea cuantumului amenzii în baza alin. (2) este posibilă doar pe baza unei solicitări exprese formulate de întreprinderea interesată. Solicitarea va conține recunoașterea clară și neechivocă a răspunderii pentru încălcare, precum și o declarație privind cuantumul maxim al amenzii pe care întreprinderea este dispusă să o plătească. În decizia Consiliului Concurenței se vor menționa cuantumul amenzii determinat anterior aplicării dispozițiilor alin. (2), precum și cuantumul amenzii rezultat în urma reducerii acordate pentru recunoaștere. În situația în care Consiliul Concurenței nu acceptă termenii solicitării adresate de întreprindere, nu se va acorda o reducere a amenzii și recunoașterea formulată nu va fi utilizată ca element probatoriu.

(4) În situația în care, înainte de comunicarea raportului de investigație, întreprinderea transmite o propunere privind formularea unei recunoașteri în condițiile alin. (3), Consiliul Concurenței va putea aplica o procedură simplificată, conform instrucțiunilor adoptate de autoritate.

(5) Exercitarea de către întreprindere a acțiunii în anulare a deciziei Consiliului Concurenței, în privința aspectelor care fac obiectul recunoașterii, atrage pierderea beneficiului prevăzut la alin. (2), referitor la reducerea cuantumului amenzii. La solicitarea Consiliului Concurenței, instanța va soluționa acțiunea în anulare înlăturând beneficiul reducerii acordat pentru recunoaștere și va stabili amenda în consecință.

(6) În cazurile implicând părți care beneficiază de aplicarea politicii de clemență, dar nu sunt absolvite de răspunderea pecuniară, reducerea cuantumului amenzii ca urmare a recunoașterii va fi adăugată reducerii aplicate în urma procedurii de clemență, fără ca însumate să depășească 60% din nivelul determinat conform instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor.

(7) Consiliul Concurenței stabilește prin instrucțiuni procedura specifică privind cadrul pentru acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte anticoncurențiale".

Dispozițiile art. II din Legea nr. 347/2015 prevăd că:

"Art. II. Regulamentele și instrucțiunile Consiliului Concurenței necesare punerii în aplicare a Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, vor fi emise în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...