Revista Romana de Jurisprudenta nr. 4/2016

14. Medic rezident. Încetarea raporturilor de muncă. Restituire cheltuieli de personal. Aplicarea deciziei nr. 5/2015 a ICCJ
de Alina Diana Ștefan

31 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Resident physician. Termination of employment. reimbursement of staff expenses. enforcement of decision no. 5/2015 of HCCJ

Abstract

In accordance with Decision no. 5/2015 of the High Court of Cassation and Justice, delivered in the settlement of a second appeal in the interest of the law, the term "staff expenses" does not include the salaries received by the resident physician for the work carried out during residency, and the remuneration received cannot be reimbursed as costs incurred for the professional training, if the resident physician fails to comply with his obligation to continue the employment relationship for a certain period with the hospital in which he attended the residency programme, even if such clause would be provided in the addendum to the individual employment agreement, concluded pursuant to art. 196 para. 2 of Law no. 53/2003 - Labour Code, republished, as further amended and supplemented.

Meal vouchers are an individual food allowance, they are materially handed over to the employee and are intended to cover the equivalent value of the food needed by the employee while carrying out work for the employer. In addition, they can be used only in the month for which they were allocated. Consequently, they are granted as aid in consideration of the work carried out, and there is no basis for requiring the employee to reimburse the equivalent value of the vouchers already used in the period during which he carried out work for the employer.

The High Court of Cassation and Justice stated that there are no grounds for ordering the resident physician to reimburse the salaries received for the work performed. A contrario, the physician who initiates the termination of employment prior to the period established by contract must reimburse the other expenses incurred by the employer in relation thereto during residency. Alternatively, the scholarship can only be such other staff expense, in addition to the salaries provided for in the agreement for the work carried out.

Rezumat

Potrivit deciziei nr. 5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în soluționarea unui recurs în interesul legii, sintagma "cheltuieli de personal" nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfășurată în perioada rezidențiatului, iar drepturile salariale încasate nu pot fi restituite cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregătirea profesională, în situația în care medicul rezident nu își respectă obligația asumată de a continua raporturile de muncă pentru o anumită perioadă cu spitalul în care a desfășurat programul de rezidențiat, chiar dacă o atare clauză ar fi prevăzută în actul adițional la contractul individual de muncă, încheiat în condițiile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Tichetele de masă reprezintă alocație individuală de hrană, se înmânează angajatului în materialitatea lor și au ca scop acoperirea contravalorii hranei de care angajatul are nevoie în timpul în care prestează muncă pentru angajator. În plus, pot fi folosite doar în luna pentru care au fost alocate. Pe cale de consecință, sunt acordate ca ajutor în considerarea muncii prestate, neexistând temei de obligare a angajatului la restituirea contravalorii tichetelor deja folosite în intervalul de timp în care a prestat muncă pentru angajator.

A stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție că nu există temei de obligare a medicului rezident la restituirea salariilor încasate pentru munca prestată. Per a contrario, medicul care inițiază încetarea raporturilor de muncă anterior perioadei stabilite prin contract trebuie să restituie celelalte cheltuieli efectuate de angajator cu el în perioada de rezidențiat. Or, bursa nu poate reprezenta decât o asemenea altă cheltuială de personal, în afara salariilor prevăzute în contract pentru munca depusă.

- O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

- Decizia nr. 5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în soluționarea unui recurs în interesul legii

(Curtea de Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 676 din 9 februarie 2016, trimisă, în rezumat, de judecător Alina Diana Ștefan*)

Prin sentința civilă nr. 6282 din 15 iunie 2015, pronunțată de Tribunalul București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 848/3/2015, a fost admisă excepția tardivității formulării capătului doi al acțiuni și a fost admisă, în parte, acțiunea formulată de reclamanta M.A., în contradictoriu cu pârâtul Spitalul E.B. A fost anulat art. 2 al dispoziției nr. 707 din 28 noiembrie 2014, emisă de pârât, au fost menținute neschimbate celelalte dispoziții ale dispoziției contestate și a fost respins, ca tardiv formulat, capătul doi de acțiune, privind constatarea nulității punctelor 4 și din actul adițional la contractul individual de muncă nr. 1634 din 19 august 2011.

Prin aceeași sentință, s-a constatat că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată și a fost obligată reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 110 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că între pârâtul Spitalul E.B., în calitate de angajator, și reclamanta M.A., în calitate de salariată, a fost încheiat contractul individual de munca nr. 1634 din 19 august 2011.

În temeiul art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, la data de 19 august 2011, părțile au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă. Potrivit art. 4 și art. 5 din actul adițional, la terminarea rezidențiatului, medicul rezident se obligă să lucreze la Spitalul E.B., cu care a încheiat contract individual de muncă, un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat, conform art. 18 alin. (7) din O.G. nr. 18/2009, în caz contrar fiind obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate cu pregătirea sa profesională, respectiv cheltuielile de personal pe perioada pregătirii în rezidențiat, însumând drepturile salariale, contravaloarea tichetelor de masă și cotele angajatorului, precum și la restituirea primei de instalare proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...