Revista Romana de Jurisprudenta nr. 4/2016

11. Act administrativ. Revocare. Condiții administrative act.
de Andreea Tabacu

31 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Revocation. Conditions

Abstract

Similarly to the revocation provided for under Law no. 554/2004, in the special procedure governed by G.E.O. no. 66/2011, in order to remove the effects of the original administrative act, the public authority is bound to firstly prepare a report finding the irregularities and establishing the budgetary claims, which is an administrative act, pursuant to art. 21 para. 19 of G.E.O. no. 66/2011, or a debt instrument, pursuant to art. 21 para. 20 of the same law, which can be challenged under art. 34 para. 3 in relation to art. 46 et seq. of G.E.O. no. 66/2011.

The challenged decision could not order rejection of the request for payment originally approved by decision, but it was required to follow the procedure provided for under art. 21 et seq. of G.E.O. no. 66/2011.

Rezumat

Similar revocării prevăzute în Legea nr. 554/2004, în procedura specială reglementată de O.U.G. nr. 66/2011, pentru a înlătura efectele produse de actul administrativ inițial, autoritatea publică este obligată să întocmească mai întâi un proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, ce reprezintă act administrativ, conform art. 21 alin. (19) din O.U.G. nr. 66/2011, respectiv titlu de creanță, potrivit art. 21 alin. (20) din același act normativ, și care poate fi contestat în temeiul art. 34 alin. (3) raportat la art. 46 și urm. din O.U.G. nr. 66/2011.

Decizia atacată nu putea dispune respingerea cererii de plată aprobată inițial prin decizie, ci se impunea parcurgerea procedurii prevăzute de art. 21 și urm. din

O.U.G. nr. 66/2011.

- Legea nr. 554/2004: art. 1 alin. (6)

- O.U.G. nr. 66/2011: art. 21 și urm.

(Curtea de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 983 din 2 iunie 2016, trimisă, în rezumat, de judecător dr. Andreea Tabacu*)

Asupra recursurilor de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea sub nr. 251/90/2015, reclamanta ACT a chemat în judecată pe pârâta Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centrul Județean Vâlcea, solicitând anularea actului administrativ constând în Decizia nr. 3325145 din 17 octombrie 2014.

Prin sentința nr. 112 din 27 ianuarie 2016, Tribunalul Vâlcea a admis cererea formulată de reclamanta ACT în contradictoriu cu pârâtele Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centrul Județean Vâlcea și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură și a anulat decizia nr. 3325145 din 17 octombrie 2014, emisă de APIA - Centrul Județean Vâlcea.

Împotriva acestei sentințe au declarat recurs pârâtele Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centrul Județean Vâlcea și Agenția de Plați și Intervenții pentru Agricultură București.

În recursul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centrul Județean Vâlcea se solicită admiterea acestuia, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

Se susține că sentința este nelegală, deoarece instanța nu a motivat hotărârea atacată, prin prisma reglementărilor aplicabile. Astfel, controlul a fost efectuat, în baza art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, de către APIA, conform art. 2 alin. (1) lit. e) din același act normativ. APIA face parte din cadrul autorităților cu competență în gestionarea fondurilor europene care pot să constate neregulile în condițiile art. 21 alin. (13) din O.U.G. nr. 66/2011, întocmind proces-verbal de constare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...