Revista Romana de Jurisprudenta nr. 4/2016

4. Faptă ilicită cauzatoare de prejudicii ce constituie, în același timp, o infracțiune, dar și un delict civil. Decesul făptuitorului înainte de condamnarea penală. Transmiterea obligației de reparare a prejudiciului din patrimoniul autorului prin moștenire
de Lotus Gherghină

31 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Tort causing damage representing at the same time, an offence, but not a civil offence. death of the offender before criminal conviction. Transfer of the obligation of compensation for damage from the author’s estate acquired by inheritance

Abstract

Civil tort represents a civil sanction, which shall not only apply in consideration of the person who committed the tort causing damage, but also in consideration of his estate.

The existence of tort gives rise to the obligation for remedy in the estate of the person who committed the tort causing damage and, even if before establishing the extent of the liability, the author of the damage has died, the respective obligation shall be transferred to his heirs, according to the provisions of art. 650 of the Civil Code from 1864, according to law or under a will.

The transfer of inheritance shall be governed by the principle of universality, namely all property rights and obligations pertaining to the deceased person. Both the assets and the liabilities of the inheritance shall be transferred, according to art. 774, read in conjunction with art. 777 of the Civil Code from 1864, according to which the joint heirs contribute to the payment of liabilities and burdens of inheritance, each of them proportional to what he/she takes over, respectively the joint heirs pay the debts and burdens of inheritance, each of them in proportion to his/her inheritance ratio.

The succession-related liabilities left by the deceased person include the burdens of inheritance and his property obligations, no matter their source (as the deceased person committed certain torts or due to the conclusion of certain contracts not being of intuitu personae nature), offences, quasi-offences, contracts or quasi contracts.

At the same time, the tort causing damage may represent an offence, but also a civil offence, and therefore, at the same time as the criminal penalty provided by law, the offender shall be subject to civil penalty of the payment of compensation, as well. If the penalty provided under the Criminal Code is not ruled anymore, because the offender dies before his conviction, and the criminal proceedings end, the obligation for remedy arising in the estate of the person who committed the tort causing damage shall be transferred to his heirs, according to the legal transfer and to the principle of universal succession transmission.

Rezumat

Răspunderea civilă delictuală este o sancțiune civilă, care se aplică nu atât în considerarea persoanei care a săvârșit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cât în considerarea patrimoniului său.

Existența răspunderii civile delictuale naște obligația de dezdăunare în patrimoniul persoanei care a săvârșit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii și, chiar dacă înainte de a se fi stabilit întinderea răspunderii autorul prejudiciului a decedat, aceasta se transmite moștenitorilor săi, conform dispozițiilor art. 650 C. civ. 1864, în temeiul legii sau prin testament.

Transmisiunea moștenirii este guvernată de principiul universalității, adică totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale care au aparținut defunctului. Se transmite atât activul, cât și pasivul moștenirii, conform art. 774, coroborat cu art. 777 C. civ. 1864, potrivit cărora coerezii contribuie la plata datoriilor și sarcinilor succesiunii, fiecare în proporție cu ce ia, respectiv coerezii plătesc datoriile și sarcinile succesiunii, fiecare în proporție cu partea sa ereditară.

În pasivul succesoral lăsat de defunct intră sarcinile moștenirii și obligațiile patrimoniale ale acestuia, indiferent de izvorul lor (ca urmare a săvârșirii de către defunct a unor fapte ilicite sau prin încheierea unor contracte ce nu au caracter intuitu personae), delicte, cvasidelicte, contracte ori cvasicontracte.

Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii poate să constituie, în același timp, o infracțiune, dar și un delict civil, astfel că, în același timp cu pedeapsa penală prevăzută de lege, făptuitorului i se va aplica și sancțiunea civilă a obligării la plata despăgubirilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...