Revista Romana de Jurisprudenta nr. 3/2016

24. Control judiciar. revocare. Imposibilitatea menținerii unei măsuri preventive în cazul în care se constată că aceasta nu mai poate fi considerată necesară într-o societate democratică și nici proporțională cu scopul urmărit prin aplicarea sa
de Delia Purice, Sorina Siserman

30 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Judicial review. revocation. Impossibility of maintaining a precautionary measure in the event that it is found that it may neither be deemed necessary in a democratic society, nor proportionate to the goal aimed at by its enforcement

Abstract

The defendant’s right to freedom of movement was limited, for a duration which the Court appreciates as excessive. The defendant is charged with committing certain serious offences, however, the nature of the charges cannot represent a basis for the limitation of certain rights for a longer period of time, as any person is aimed at being charged within a reasonable period, to avoid his/her maintenance in any uncertainty condition, regarding his/her situation for a too long period of time (CEHR, case Wemhhof v. R.F.G.), all the more so since the criminal charges are accompanied by a limitation of the right to freedom of movement. This limitation can be accepted only by reference to the reasonable period of the measure, and this condition results from art. 6 para. 1 of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, as by continuing a restrictive measure of rights, the right to a fair trial is breached, with reference to the component of the case trial within a reasonable deadline.

Rezumat

Inculpatului i s-a restrâns dreptul la libera circulație, pentru o durată apreciată de Curte, ca excesivă. Inculpatul este acuzat de comiterea unor infracțiuni grave, dar natura acuzațiilor nu poate constitui un temei pentru restrângerea unor drepturi pentru o durată mare de timp, întrucât orice persoană are vocația de a fi judecată într-un termen rezonabil, pentru a se evita menținerea ei într-o stare de nesiguranță, cu privire la situația sa pentru o perioadă de timp prea mare (CEDO, cauza Wemhhof c. R.F.G.), cu atât mai mult cu cât acuzațiile penale sunt însoțite de o restrângere a dreptului la libera circulație. Această restrângere nu poate fi acceptată decât prin raportare și la durata rezonabilă a măsurii, condiție ce rezultă din art. 6 par. 1 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât prin perpetuarea unei măsuri restrictive de drepturi se încalcă dreptul la un proces echitabil, cu referire la componenta judecării cauzei într-un termen rezonabil.

(Curtea de Apel Cluj, secția penală, încheiere din 17 decembrie 2014, trimisă, în rezumat și cu notă, de judecător Delia Purice* și judecător Sorina Siserman**)

Curtea, în baza lucrărilor dosarului, constată că inculpatul R.A. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul …/D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, emis la data de 4 martie 2011, pentru comiterea infracțiunilor de deținere fără drept a unei parole, cod de acces sau date informatice în scopul săvârșirii infracțiunii de transfer neautorizat de date, prevăzută și pedepsită de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., de transmitere neautorizată de date de identificare în scopul efectuării de operațiuni prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002, prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., și deținere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, prevăzută și pedepsită de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2006-2010, a deținut în mod repetat, fără drept, programe, parole, coduri de acces sau date informatice, respectiv date de identificare ale cardurilor unor instituții bancare din străinătate, în special în SUA (serii de carduri și coduri PIN), în scopul săvârșirii de infracțiuni prevăzute de Legea nr. 161/2003; totodată, în aceeași perioadă, folosind adresa de e-mail www…com, a transmis neautorizat pachete (dumps-uri) de serii ale unor carduri emise de instituții bancare din străinătate, în special din SUA, și coduri PIN aferente, unor persoane aflate pe teritoriul SUA (în zona Chicago, New York și San Diego), în vederea efectuării de către acestea a unor operațiuni financiare frauduloase, respectiv în scopul efectuării de retrageri de numerar sau transferuri de fonduri de la ATM sau POS, în schimbul unor sume de bani stabilite dinainte, care erau transferate prin intermediul sistemului Western Union pe numele său, al coinculpaților H.A.A. și L.Z., precum și al martorilor B.C., C.I. S., R.E., B.E., Ț.F.V., B.M., T.S., B.C.C., J.D.E., N.A.I., H.V.L., H.C.C., racolați de inculpatul L., obținând în această modalitate suma de 479.864 USD; de asemenea, în luna octombrie 2010, a deținut fără drept, pentru consumul propriu, cantitatea de 1,8 g canabis (THC), substanță ce se regăsește pe tabelul anexă nr. III la Legea nr. 143/2000.

Prin încheierea penală din 31 martie 2011 pronunțată în dosarul nr..../2011 de Tribunalul Cluj, în baza art. 1608a alin. (6) C. proc. pen., s-a respins cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul R.A.

Împotriva încheierii pronunțate de Tribunalul Cluj, în termen legal a declarat recurs inculpatul R.A. solicitând casarea acesteia și, rejudecând, să fie admisă cererea de liberare provizorie.

Prin decizia penală nr. 509 din 6 aprilie 2011, Curtea de Apel Cluj a admis recursul inculpatului și, în baza art. 1608a alin. (2) C. proc. pen., a dispus punerea în libertate provizorie a acestuia.

În baza art. 1602 alin. (3) C. proc. pen., a dispus ca pe timpul liberării provizorii inculpatul să respecte următoarele obligații:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...