Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 3/2016

19. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca pedeapsă accesorie
de Lucia Uță

30 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

The rightful termination of the individual employment agreement. Suspension under probation of the enforcement of the imprisonment penalty. Prohibition on practicing a profession or a function, as an accessory penalty

Abstract

The rightful termination of the individual employment agreement comes ope legis, the employer having only the power to determine the occurrence of this situation.

The employee was sentenced to prison, therefore to a custodial sentence, and the provisions of art. 56 letter f) of the Labor Code does not distinguish after the method of sentence execution ordered by the criminal court judgment.

Rezumat

Încetarea de drept a contractului individual de muncă intervine ope legis, angajatorul având doar competența de a constata intervenirea acestei situații.

Salariata a fost condamnată la pedeapsa închisorii, deci la o pedeapsă privativă de libertate, iar dispozițiile art. 56 lit. f) C. mun. nu disting după modalitatea de executare a pedepsei dispusă prin hotărârea instanței penale.

- Codul muncii: art. 56 alin. (1) lit. f) și h)

(Curtea de Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 43 din 12 ianuarie 2016, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător dr. Lucia Uță*)

Prin sentința civilă nr. 1617 din 24 februarie 2015, Tribunalul București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, a respins acțiunea formulată de contestatoarea S.E. în contradictoriu cu intimatul O., ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut, în esență, următoarea situație de fapt și de drept:

Contestatoarea a fost angajata intimatului O. în baza contractului individual de muncă din 15 octombrie 2002, pe postul de expert în cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate din Direcția Economică, iar în perioada 2006-2013 a deținut funcția de Șef Birou Financiar.

Prin sentința penală definitivă la data de 5 iulie 2013, contestatoarea a fost condamnată la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru infracțiunile de delapidare, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...